Empeza o curso de Secundaria con máis alumnos na Coruña e Pontevedra e menos matrículas en Lugo e Ourense

O número de estudantes aumento nos centros públicos e redúcese nos privados e concertados con respecto ao curso anterior.

Un total de 146.321 alumnos comezan este luns 16 de setembro a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), o bacharelato e outras ensinanzas de réxime especial nos centros galegos.

En concreto, segundo un comunicado de Educación e atendendo aos datos provisionais de matriculación, este curso 2013-2014 empeza con 87.473 alumnos na ESO, 30.854 en bacharelato, 10.564 en disciplinas artísticas, 469 en deportivas e 16.964 en ensinanzas para adultos.

No que respecta aos alumnos diso, A Coruña conta con 35.683 alumnos matriculados, Lugo con 9.328, Ourense con 8.654 e Pontevedra con 33.808. Isto contrasta cos datos do ano pasado, incrementándose o número de estudantes en A Coruña e en Pontevedra –que contaban o curso anterior con 35.456 e 33.775–, e reducíndose en Lugo e Ourense –que tiñan 9.466 e 8.799–.

En total, este curso haberá 61.102 alumnos diso matriculados en centros públicos, 2.004 en privados non concertados e 24.367 en privados concertados. En relación ao ano anterior, o número de estudantes aumentou nos centros públicos e reduciuse nos privados e concertados.

En canto ao alumnado non nacionalizado español, este curso suma 3.629 estudantes niso: 1.344 en A Coruña, 612 en Lugo, 446 en Ourense e 1.227 en Pontevedra. En todas as provincias descendeu o número de estudantes inmigrantes.

RAMAS DE BACHARELATO

Por rama de bacharelato, un total de 1.286 alumnos matriculáronse en artes, 15.462 en ciencias da natureza e da saúde, e 14.106 en humanidades e ciencias sociais.

No bacharelato, os alumnos non nacionalizados españois volven descender con respecto ao ano anterior, do mesmo modo que niso. Así, este curso serán 668: un total de 276 en A Coruña, 79 en Lugo, 54 en Ourense e 259 en Pontevedra.

No que compete ás ensinanzas de réxime especial, as de música acollerán 8.251 estudantes, dos que 3.350 corresponden a A Coruña, 1.164 a Lugo, 914 a Ourense e 2.823 a Pontevedra. Pola súa banda, as de danza teñen 354 matriculados e as de arte dramática, 240.

OUTRAS DISCIPLINAS

Así mesmo, comezarán as ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño un total de 705 alumnos, mentres que serán 1.011 os que o fagan nas ensinanzas artísticas superiores, 930 en deseño e 81 en conservación e restauración de bens culturais.

Nas ensinanzas deportivas, hai 469 alumnos matriculados: 166 en A Coruña, 30 en Lugo, 28 en Ourense e 245 en Pontevedra. Destes, 364 son de grao medio e 105 de superior.

No que respecta ás ensinanzas para adultos, a Consellería estima que haberá un total de 16.964 persoas. De elas, 1.261 en ensinanzas básicas de nivel I e II, 7.139 nas de educación secundaria para adultos, 2.905 nas de bacharelato presencial e 5.659 nas de semipresencial.

A maiores, o departamento dirixido por Jesús Vázquez Abad recordou que este luns se inician tamén as clases en ciclos formativos de Formación Profesional (FP) e nos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que se imparten nos institutos e nos Centros Integrados de FP. En ambos os dous casos, os datos coñeceranse as próximas semanas, unha vez remate o prazo de matriculación.

Fonte: GaliciaHoxe.com