En breve, outro título máis de Barriga Verde, O LOBO E A LÚA, de Andrea Bayer!

Autoría: Andrea Bayer

Ilustración: Chus Ferrín

Obra gañadora do XI Premio Barriga Verde de textos para teatro de monicreques (infantil) 2014.

Un lobo ouvéalle á lúa para que esperte. Ten algo moi importante que lle dicir. Dous animais pídenlle que cale. Temen que os ouveos esperten un gato rabudo que vive mesmo nese lugar. A insistencia do lobo fai que os animais fuxan buscando acubillo. Que quererá contarlle o lobo á lúa? Conseguirá o seu propósito sen que o gato esperte e o escorrente?

Entre outras consideracións, o tribunal puxo en valor que a obra tece unha trama clara e atraente, adaptando claves de intriga e suspense ao imaxinario dos máis pequenos. Os desexos, os conflitos e as emocións presentadas resultan facilmente recoñecibles e contribúen harmonicamente á evolución do drama.

En breve, xa en Baía!!!!