Galicia perdeu 17 bibliotecas entre 2010 e 2012

En 2012 había abertas en Galicia 505 bibliotecas, 17 menos que dous anos atrás. O Instituto Nacional de Estatística facía público recentemente o seu estudo bienal sobre este campo, no que se recolle a evolución do sector entre 2010 e 2012. No mesmo, verificase que o noso país está por baixo da media estatal en canto a número de visitas por habitante e ano (3,87 fronte a 4,63) e de préstamos (1,34 fronte a 1,78). Ademais, a nosa é unha das catro únicas comunidades onde minguou a cantidade destes espazos para o libro no período estudado, e ocupa o cuarto último lugar en canto a acceso a Internet desde estes centros. Os datos do INE verifican unha tendencia á baixa que se dá no número de bibliotcas en Galicia nos últimos anos, xa que desde 2008 desapareceron 45 centros deste tipo.

Fonte: Culturagalega