Javier Cortés é o novo Presidente da Federación de Gremios de Editores de España

Javier Cortés Soriano foi elexido Presidente da Federación de Gremios de Editores de España  pola Xunta Directiva do gremio, celebrada o  17 de abril en Madrid.

A súa proposta foi respaldada pola unanimidade dos membros da asemblea de socios da entidade, na que están integradas asociacións de editores de Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía, Valencia, Castela León, Madrid e ANELE, a entidade que representa aos editores de libro educativo. O novo presidente proponse a actualización e o fortalecemento sectorial na nova coxuntura económica e cultural, no ámbito dixital e nas novas circunstancias da propiedade intelectual. Outra das súas tarefas será a defensa dos intereses sectoriais diante das institucións estatais, europeas e internacionais.

Cortés compatibilizará o seu  cargo co de  Presidente de SM. Dentro do sector xa foi Vicepresidente de la FGEE,  presidente da Asociación de Editores de Madrid e membro da  Xunta  Directiva de CEDRO.

Fonte: AGE