O 70 % dos españois afirma que non frecuentan museos

O número de visitantes que reciben estas institucións creceu en dez anos de 42 a 57 millóns

As inmensas colas para ver unha exposición no Prado, o Thyssen ou o Reina Sofía poden inducir a engano. É certo que as grandes coleccións e centros de arte adoitan estar abarrotados, pero este feito contrasta con que un 70 % dos españois non frecuenta os museos. A pesar de que o número de visitantes a estas institucións creceu de forman exponencial nunha década, de 42 millóns a 57 millóns entre os anos 2000 e 2010, acudir a un museo séguese asociando ao desenvolvemento dunha actividade cultural que incita á aprendizaxe, pero tamén ao aburrimento e o cansazo, segundo reflicten as enquisas.

Quen non pisan os museos ven aos que si o fan con evidentes prexuízos. Ao principio evocan trazos positivos, como a súa cultura e preparación académica, pero cando se profunda un pouco de súpeto xorden no imaxinario colectivo os estereotipos negativos. Así, os que teñen aversión a estas entidades endosan atributos despectivos aos visitantes dos museos, que son vistos como persoas solitarias, «grises, con lentes e bohemias». Non é un chiste, así figura nas respostas dun estudo que encargou o Ministerio de Cultura. Este informe destaca que os que visitaron no último ano un museo só representan o 30,5?%, mentres que os que fixeron hai máis dun ano constitúen o 33,8?% e os que se absteñen de acudir a eles o 33,5?%. É dicir, os visitantes frecuentes dos museos encarnan o grupo máis minoritario. O perfil do público que acode a estas institucións é predominantemente feminino, mentres que a idade media é de 42 anos. O prototipo responde ao dunha muller, adulta nova, que traballa e ten estudos superiores.

Aínda que en España proliferaron os grandes museos deseñados por arquitectos de renome, como Santiago Calatrava ou Óscar Niemeyer, as enquisas revelan que ao público profano, pouco amigo do silencio case relixioso que se gasta no Prado ou o Louvre, agrádanlle outras cousas. Ao público ocasional gústanlle excesivamente os pequenos museos de cera, así como outros monográficos, como os dedicados á aviación, as motos ou os saberes culinarios. O Museo de Chocolate de Astorga é o paradigma deste avultado grupo de persoas pouco amigas das pinacotecas. Porque, de acordo co estudo, son lexión os que identifican de forma errónea a palabra museo co centro de arte. Como ocorre xa co cine, o público novo está a desertar das exposicións. Nos últimos anos, os visitantes de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos descendeu un 3,1 % e un 12,2?%, respectivamente.

Fonte: La Voz de Galicia