O Conselleiro de Cultura anuncia novas leis para o Patrimonio Cultural e Arquivos

Aínda que desde inicios da lexislatura, a referencia á elaboración dunha nova lei de Patrimonio Cultural é habitual entre os voceiros da Consellería de Cultura, o titular do departamento, Jesús Vázquez, volveu facer referencia a esta futura lei no Pleno de onte no Parlamento, onde compareceu por petición propia para detallar as estratexias da Consellería de Cultura para o que queda de lexislatura. Deste xeito, avanzou que a nova lei incidirá en reformas administrativas relacionadas con obras ou reformas vinculadas a estes bens: “faremos fórmulas mais áxiles nos procedementos administrativos e na xestión e conservación do uso dos bens”. Tamén volveu reiterar que apoiarían a difusión dos bens protexidos a través dun “Inventario dos Bens Culturais”. Tamén volveu anunciar a elaboración dunha Lei de Arquivos.

Por outra banda, Xesús Vázquez anunciou a elaboración dun Plan Galego da Cultura e dun Plan Director do Libro, en ambos dous casos xurdido co “diálogo” co sector, que decida as liñas de investimento público nestes ámbitos para os vindeiros anos. Vázquez tamén anunciou un “plan específico de difusión do libro electrónico en galego”.

En canto á difusión da lingua galega, Vázquez sinalou que a estratexia principal da Consellería é a “ampliación dos usos do galego na sociedade”, e destacou sectores como a administración local, na xustiza, no eido da economia, comercio e industria.

Fonte: Culturagalega

Foto: Jesús Vázquez. © Xunta