O sector cultural teme que subir o IVE destrúa 4.200 empregos

A industria cultural española está tocada de morte. O seu verdugo chámase IVE. O aumento de trece puntos no imposto de valor engadido para o cine, o teatro, a danza, a música en vivo ou o circo será a puntilla para un sector xa moi castigado pola crise. Denunciárono onte moi alarmados os empresarios do sector, que esixen ao Goberno unha rectificación que impida que o próximo 1 de setembro o IVE deste «sector estratéxico» pase do 8 ao 21 %. Estiman, con todo, que hai certa sensibilidade cara á súa demanda. Esperan que os ministros Montoro e Wert recíbanlles pronto.

O sector non abandona a esperanza dunha modificación que sería «boa para todos», segundo a Unión de Asociacións Empresariais da Industria Cultural Española. En primeiro lugar, para o Goberno e as súas maltreitas arcas, xa que segundo os estudos de auditores independentes o incremento de 13 puntos de IVE (un 162 % de carga impositiva) non aumentaría a recadación global. Recadaríase máis IVE, si, pero se xeraría paro e peche de empresas e a recadación do despacho de billetes caería en picado. Isto é, que o incremento do IVE terá un efecto negativo para as arcas públicas, xa que «a recadación adicional obtida coa subida do IVE compensarase en parte co descenso nas contribucións á Seguridade Social, unha menor recadación do imposto de sociedades e no IRPF e un maior gasto en prestacións por desemprego».

Calculan os empresarios a perda inmediata de 43 millóns de espectadores e de 4.226 empregos directos, o peche dun 20 % dunhas empresas que deixarían de ingresar 533 millóns, un 25% menos. Unhas cifras catastróficas. A puntilla para unha industria cultural que, segundo o sector, «constitúe un motor económico e de crecemento que supón o 3.2% do PIB nacional e emprega a case medio millón de persoas».

Por sectores, a música perderá un 23 % de postos de traballo, un 25 % das súas empresas, 12 millóns de espectadores (40 %) e máis de 260 millóns de ingresos (35 %). As artes escénicas perderían case 2.000 postos de traballo (20 %), ata tres millóns de espectadores e verían reducidos os seus ingresos en 50 millóns (23 %) e pechadas un 20% de empresas. O cine perdería case 222 millóns de ingresos (28,20 %), o 21,30% dos seus postos de traballo e 27 millóns de espectadores.

Os empresarios aceptasen unha subida de dous puntos de IVE, pero 13 é inviable para un sector «que afrontou as súas propias crises estruturais e fenómenos como a piratería audiovisual para ver como lles golpeaba a crise económica global, minguando os resultados do sector».