O sector das artes escénicas de Galicia corre serio perigo de desaparición

O  sector das artes escénicas de Galicia corre serio perigo de desaparición debido á redución da actividade e espectáculos. Segundo un Informe elaborado polo Consello da Cultura Galega 88 compañías puxeron en marcha 104 espectáculos durante o ano 2011. Segundo o mesmo informe a situación empeorou moito nos últimos anos debido á desaparición de compañías e o peche de salas. Salienta tamén a desaparición de festivais e a escasa actividade de compañías de monicreques, teatro infantil e creación contemporánea.

Os expertos que elaboraron este informe propoñen unha serie de medidas para o sector e abren a recepción de propostas ata o 30 de xaneiro.

Fonte: Culturagalega