Os libros de textos estarán listos para o novo curso

ANELE anuncia nunha nota de prensa que os editores de libro educativo, malia o retraso dos novos currículos e a incertidume na que se viron obrigados a traballar, así como os custos de edición e produción que tiveron que asumir, os libros estarán listos para o novo curso.

A compra de libros mantense moi por debaixo da que había no comezo da lexislatura, cunha diminución do gasto medio por alumno de 18,50 euros. Malia non ter retorno económico, a edición de libros dixitais segue a incrementarse.

Os editores lamentan o escaso respeto á propiedade intelectual a aos contidos educativos por parte das diversas administracións.

O Informe de Evolución dos Prezos dos libros de Texto recolle ademais que os prezos, malia as dificultades e os tempos record que se viron obrigados a asumir, o prezo dos libros terá un incremento semellante ó do ano 2014( 1,05%), nun  contexto de repunte dos prezos do papel, que permanecera estable en anos anteriores e  menor gasto en material de esino.

O informe fai fincapé na importancia que ten a evolución do gasto real das familias en material educativo e na práctica desaparición das axudas públicas. O gasto en exemplares por alumnos descendeu dun 7,13%  a un 4, 94%, dende o ano 2008.

Fonte: AGE