Publicada a ORDE que convoca axudas para a adquisición de libros de texto para 1º, 2º, 4º e 6º de Ed. Primaria e 1º e 3º de ESO ou educación especial

O pasado 1 de xuño sae publicada a ORDE do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16.

Segundo a ORDE: “A presente orde regula a convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto para 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria e educación especial no curso escolar 2015/16.

A gratuidade solidaria dos libros de texto ten o seu complemento no fondo solidario dos centros docentes sostidos con fondos públicos, que inicia o seu funcionamento no curso escolar 2015/16, cos recursos procedentes da devolución dos libros de texto adquiridos coa axuda do curso pasado Orde do 28 de maio de 2014 (DOG do 30 de maio), así como os procedentes de calquera outra doazón.

Polo tanto, os cursos non incluídos na presente orde, 3º e 5º de educación primaria e 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, xestionaranse a través do fondo solidario de libros de texto dos centros, como consecuencia do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de mellora da calidade educativa (LOMCE), no curso 2015/16.