Publícase hoxe no DOG o novo currículo de Primaria

Xúntase o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Fonte: Xunta de Galicia