Entradas

Publican estudos sobre a influencia, relación e contacto entre o galego, castelán e portugués

O CCG acolleu a presentación do libro “Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias”, coeditado co Instituto da Lingua Galega. O volume aborda a relación do galego coas outras linguas do seu contorno. Na presentación estiveron presentes Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega, Ernesto González Seoane, director do Instituto da Lingua Galega e dous dos editores do libro: Henrique Monteagudo e Gabriel Rei Doval.

“Este volume é posible logo de catro décadas de deseño da norma e do estándar da lingua galega”, sinalou o profesor da Universidade de Wisconsin e coeditor da publicación Gabriel Rei Doval, “porque tenta aproximarse sen complexos a unha área difusa e na que se producen estas dinámicas de contacto co castelán e co portugués”. A presenza do galego no “léxico dispoñible” do castelán de Galicia ou fenómenos tan controvertidos coma o ‘castrapo’, o neofalantismo, o purismo lingüístico ou a fronteira entre o galego e o portugués son analizados neste volume por diferentes especialistas. Para os editores, “cando se pensa na historia e na situación lingüística actual de Galicia, o prolongado contacto entre o galego e o castelán é unha realidade imposible de ignorar”.

Os expertos destacaron a fortaleza do galego na convivencia con outras linguas. “Ponse moito acento na influencia do castelán sobre o galego, pero o galego tamén inflúe no castelán”, sinalou Henrique Monteagudo, coeditor da publicación e profesor da USC. “É un libro que demostra a madurez dunha comunidade científica”, sinalou Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega, “e que permite un diálogo non moi frecuente”, sinalou o Presidente do CCG, en alusión á perspectiva máis tradicional de estudar os idiomas coma compartimentos estancos, e non na súa relación cos idiomas do contorno, “pero hoxe podemos dialogar porque o espazo construído é firme e seguro”.

Unha colección de dez volumes

Ernesto González Seoane, director do Instituto da Lingua Galega, encadrou o libro dentro da liña de publicacións e traballos desta entidade. “Forma parte dunha serie de dez volumes que vimos coeditando co CCG desde o ano 2002, e en certo xeito, son un balance sobre o que sabemos en diferentes ámbitos relacionados coa lingua a nivel galego e internacional”.

O volume recolle as contribucións realizadas ao Simposio ILG 2010. Deste xeito, no redacción do volume participaron especialistas como Eva Gugenberger, María Álvarez de la Granja, Belén López Meirama, Dante Lucchesi, Marta Negro Romero, Xosé Afonso Álvarez Pérez, Fernando Ramallo, Gabriel Rei-Doal, Francisco Dubert, Eva Fernández ou Fernando Venâncio.c.

Fonte: Culturagalega

O Álbum da Ciencia do CCG achéganos á vida e obra de máis de douscentos científicos da nosa terra

Estes días de celebración tecnolóxico-científica (xa estamos nas celebracións da Semana da Ciencia e mañá celébranse importantes actividades do Día da Ciencia en Galego nos centros educativos) colle especial pulo o Álbum da Ciencia, unha enciclopedia virtual galega cuxa principal toma de contacto coa comunidade internauta celebrouse hai máis dun ano pero que retomamos agora co obxectivo de ir dando conta (estes días) das principais achegas da nosa Rede ao proceso divulgador. A iniciativa, que vén da man do Consello da Cultura Galega, tivo o seu xermolo no Diccionario histórico de científicos galegos, cuxa elaboración foi un dos obxectivos básicos do Grupo de Traballo de Historia das Ciencias constituído en 1987 (Seminario de Estudos Galegos).

Semellantes arelas foron as que levaron ao CCG, en 2007, a crear o Álbum da Ciencia, un espazo destinado a recoller as biografías dos principais protagonistas da nosa investigación científica. O proxecto cobrou nova vida estes últimos anos, cunha “nova etapa na que atende en exclusiva ao ámbito científico e amplía substancialmente o tramo temporal analizado”. Trátase, en palabras dos seus responsábeis, dunha liña de traballo máis ambiciosa e novidosa, partindo da base de actualizar e reformular fondamente as 201 biografías elaboradas para o devandito Dicionario histórico. “A iso”, sinala o CCG, “engadiuse a incorporación de novas entradas, correspondentes a outros autores, nomeadamente aos que desenvolveron o seu labor entre 1936 e 1970, e as relativas a institucións científicas salientables”. E engade o Consello, facendo mención da metodoloxía seguida: “O principal criterio que utilizamos para a selección de autores foi a relevancia da obra no momento histórico que viviron e o seu vínculo con Galicia”. A idea foi que en 2011 se abordase a revisión e actualización das biografías publicadas en 1993 e 2005. Nun segundo momento, en 2012 afrontouse a incorporación das novas entradas. O resultado final permite ofrecer aos usuarios máis de duascentas biografías online, “unha parte substancial do I+D histórico do país, unha especie de panteón virtual da excelencia científica que proporcionará unha valiosa e actualizable información a públicos diversos”.

Fonte: Codigocero