Artigos

Publicada a ORDE que convoca axudas para a adquisición de libros de texto para 1º, 2º, 4º e 6º de Ed. Primaria e 1º e 3º de ESO ou educación especial

O pasado 1 de xuño sae publicada a ORDE do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16.

Segundo a ORDE: “A presente orde regula a convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto para 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria e educación especial no curso escolar 2015/16.

A gratuidade solidaria dos libros de texto ten o seu complemento no fondo solidario dos centros docentes sostidos con fondos públicos, que inicia o seu funcionamento no curso escolar 2015/16, cos recursos procedentes da devolución dos libros de texto adquiridos coa axuda do curso pasado Orde do 28 de maio de 2014 (DOG do 30 de maio), así como os procedentes de calquera outra doazón.

Polo tanto, os cursos non incluídos na presente orde, 3º e 5º de educación primaria e 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, xestionaranse a través do fondo solidario de libros de texto dos centros, como consecuencia do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de mellora da calidade educativa (LOMCE), no curso 2015/16.

Publicada a ORDE que regula o fondo solidario de libros de texto para 3º e 5º de Ed. Primaria e en 2º e 4º de ESO

O pasado 1 de xuño sae publicada a ORDE do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/16.

Segundo a orde: “Esta consellería convocou, a través da Orde do 28 de maio de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 102, do 30 de maio), as axudas para adquirir libros de texto no curso escolar 2014/15, dirixidas ao alumnado de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial que reunisen os requisitos nela establecidos; así mesmo, puxo as bases para formar os fondos solidarios de libros de texto nos centros docentes sostidos con fondos públicos, ao delimitar no seu artigo 14.d) os supostos en que hai a obriga de devolver os libros de texto recibidos. O funcionamento destes fondos permitirá reutilizar os libros, fomentando aptitudes de respecto, bo uso e conservación dos bens comúns e favorecendo a adquisición de hábitos cívicos e de convivencia, valores que contribúen dunha forma positiva ao proceso educativo do alumnado.

En consonancia co calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de mellora da calidade educativa (LOMCE), no curso 2015/16 xestionaranse a través do fondo solidario dos centros os libros de texto dos cursos de 3º e 5º de educación primaria e os de 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria.

Ademais, no curso 2015/16 estará dispoñible a aplicación informática Fondolibros para facilitarlles aos centros docentes a xestión do fondo solidario de libros de texto.

Finalmente, á vista do importante labor desenvolvido polas ANPAS nos últimos anos vinculado á creación e ao funcionamento dos bancos de libros, e coa finalidade de potenciar a súa participación no proceso educativo e na tramitación deste procedemento, a norma prevé a posibilidade da súa colaboración na xestión do fondo solidario de libros de texto.”