Entradas

Os libreiros propoñen que os contidos dixitais se descarguen nas librarías e se cobren

Os editores cren que debería apostarse por un modelo híbrido no que se combinen os soportes dixitais cos libros de texto. “Non hai ningún sistema educativo no mundo que só use soportes dixitais“, defende o presidente da Asociación de Editores de Galicia, Manuel *Bragado.

Segundo explica, as editoriais traballan xa desde hai tempo en deseñar contidos dixitais, pero advirte que isto “require tempo” e a estas alturas aínda descoñecen os contidos que teñen que desenvolver para o próximo curso tras os cambios introducidos pola nova Lei *Wert.O plan da Xunta para implantar o ensino dixital nas aulas causou sorpresa entre editores e libreiros que mostraron a súa estrañeza polo feito de que a Xunta anuncie que porá en marcha unha plataforma dixital para que os alumnos descárguense gratuitamente o material escolar cando eles aínda descoñecen cales serán os contidos curriculares que a lei Wert obrigará a impartir o próximo curso.

“Nun momento no que temos unha reforma educativa e temos que adaptar os libros de texto e os contidos para 3º e 5º de Primaria que é onde se empeza a aplicar a lei *Wert, cáusame sorpresa que a Xunta anuncie isto”, asegura a presidenta da Federación de Libreiros de Galicia, Pilar Rodríguez.

En canto á implantación de libros electrónicos e a pesar de que isto supón que se venderán menos libros de texto, Rodríguez é consciente de que “os contidos dixitais están aí e non podes ir contra eles”. En todo caso cre que se pode chegar a un acordo para evitar danar ao sector e propón que os contidos dixitais que se usen nos centros descárguense nas librarías e cóbrese por iso, como xa se fai cos libros electrónicos.

Fonte: Faro de Vigo

Case 2.500 escolares estrearán o libro electrónico o próximo curso

Educación creará para os seus centros unha plataforma de contidos dixitais

No marco do proxecto Abalar, un programa de informatización dos colexios que arrincou no 2010, o Consello da Xunta deu onte o primeiro paso para implantar en Galicia o ensino dixital integral. O Goberno autónomo aprobou un programa para os próximos tres anos que, xa o curso que vén, suporá para case 2.500 escolares da comunidade a desaparición dos manuais de texto tradicionais, os de papel. No seu lugar, empezarán a utilizar os chamados libros electrónicos. Almacenarán, lerán, repasarán e estudarán as leccións en pequenos ordenadores portátiles que a Administración facilita ás clases adscritas ao Abalar, nestes momentos, 2.296 pertencentes a 536 centros.

Cun custo de 3,6 millóns de euros, a Consellería de Educación creará unha plataforma virtual de contidos curriculares completos desde a cal os nenos, en horario lectivo e usando a conexión a Internet dos seus colexios, poderán descargar aos seus computadores todos os materiais formativos que precisan para cursar as materias correspondentes. Logo en casa, sen necesidade de dispor de liña telefónica, poderán consultalos. E todo iso, de xeito gratuíto.

Para cando o despregamento do sistema alcance o ciclo 2016-2017, a Xunta estarase a aforrar dous millóns de euros en axudas a familias para a compra de libros de texto normais e os pais dos nenos beneficiarios deste avance, outros 2,5. É dicir, en total, de acordo con estimacións oficiais, 4,5 millóns de rebaixa no gasto.

Durante o primeiro curso de posta en marcha da ferramenta, o 2014-2015, os alumnos que traballen só con manuais dixitais sumarán practicamente 2.500, tanto de quinto de primaria como de primeiro da ESO. No segundo incorporaranse outros 7.500 das mesmas idades e tamén do ciclo intermedio (sexto). E no terceiro engadiranse 12.500 máis, incluíndo xa usuarios de segundo de secundaria. En global, polo tanto, serán uns 22.500 dentro de tres exercicios.

¿En que colexios comezará a aplicarse este novo método? Ao longo dos próximos días, Educación publicará no Diario Oficial de Galicia unha convocatoria en virtude da cal esa incógnita empezará a quedar despexada. Iso si, só poderán concorrer aqueles centros que xa se acolleron ao Abalar.

A falta de completar devandito trámite, o xefe do Executivo autónomo xa saca peito. «Estamos iniciando unha nova era no ámbito educativo, a pesar das dificultades económicas», proclamou onte Alberto Núñez Feijoo, en comparecencia de prensa ao termo do Consello.

Fonte: La Voz de Galicia

 

A Burra Ramona, en Santiago, da man de Paula Carballeira e Xosé Tomás

Deixamos algunha imaxes da presentación na tenda Nikis en Santiago, con Paula Carblleira e Xosé Tomás estreado a camiseta de Ramona!

Mentres que Paula contaba a historia da burra e nos facía traballar a tod@s as presentes, Xosé Tomás afanábase en seguirlle o ritmo e debuxar, tarefa non doada!!!

Nenas e nenos con máscaras seguían tamén a historia, mesmo axudaban a recreala. A tod@s nos gustou moito Ramona!

Agora a prepararnos para a seguinte presentación, o sábado 22 en Betanzos e sei que irá Ramona.

 

 

 

A cultura galega, a nosa angueira (AGE)

O panorama cultural galego identifícase hoxe máis ca nunca con aqueles lembrados versos de Díaz Castro no poema Penélope. Porque son tantos e tan dolorosos os pasos atrás

Hoxe, tantos anos despois daquelas iniciativas culturais que na década dos 70 do pasado século ergueron o facho para alumearen o camiño da recuperación cultural de Galiza, segue sendo a iniciativa popular asentada en asociacións, colectivos, estruturas profesionais e algunhas institucións conscientes, a que mantén viva a nosa cultura, moitas veces contra o vento e a marea institucional que, escusándose na crise, practican a destrución cultural de noso e, por tanto, da industria cultural, empobrecendo o noso país ao privalo dun dos medios de produción propios.

A defensa da oralidade e das expresións orais, soporte de comunicación básico e primordial para garantir o futuro da nosa lingua e da cultura tradicional do noso pobo determinounos a non renunciar ao legado histórico recibido, procurando a resistencia á invisibilidade e negación desde o reforzo colectivo, aproveitando plataformas, medios e soportes de uso, tanto os tradicionais como os máis novidosos desde o punto de vista tecnolóxico. A consciente necesidade de continuar con criterio progresivo a apostar pola creación e difusión da cultura que facemos e en cuxos valores potenciais acreditamos, arraigada no imaxinario e expresión lingüística propios, motivou a tradicional interconexión con outras culturas que define a nosa, para partillar o escenario plural da diversidade global e pular pola formación das novas xeracións produtoras e consumidoras de cultura.

A confirmación sucesiva das alertas e ameazas de inacción dos postulados oficiais do actual Goberno galego, coincidentes coas do actual Goberno de España, reforzou o noso compromiso para coa sociedade á hora de ofrecerlle un produto cultural propio, de calidade, asequíbel e accesíbel a todos os formatos e sectores cidadáns. Abonda citar para confirmalo medidas fortemente gravatorias e impositivas para o seu desfrute individual e colectivo, que non sofren outras actividades de ocio, de cualidades formativas e educadoras ben cuestionadas, como os espectáculos futbolísticos ou taurinos, como acontece coa suba do gravame do IVE cultural até o 21%.

Significativo resulta apelar desde o Goberno galego ao herdo rosaliano, neste proactivo ano en que a cidadanía non cansou de ler, musicar, interactuar e interpretar, para maior admiración e recoñecemento, a modernidade da obra e pensamento rosaliano a nos aloumiñar e falar hoxe desde o poder da palabra compromiso e o alento vivo, ao mesmo tempo que desde a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria se elimina de raíz o Día de Rosalía do Calendario do Libro e da Lectura, logo de ter impedido nos últimos anos que esa data, 24 de febreiro, día do nacemento de Rosalía de Castro, formase parte do calendario escolar como data conmemorativa referencial próxima.

Sorprendente semella parabenizarse dos recoñecementos a nivel estatal dos nosos creadores culturais cando desde o Goberno se desvirtuaron os mesmos premios homónimos galegos, anulando a súa identificación como cultura nacional, así como a dotación económica.

Mais a destrución da cultura galega escúsase decote en motivos económicos e acúsase de ser un produto illado, dependente e subvencionado, mentres percibimos as intencións espúreas dos que ao pór a garabata xa non saben falar a fala nai, a fala dos avós que teñen mortos.

Desde 2009 loitamos contra a redución da presenza da nosa lingua nas aulas, un elemento fulcral para o sostén da nosa cultura, mesmo por motivos económicos, se nestas escuras tebras en que vivimos haxa quen só entenda estes argumentos. Porque a produción de libros, materiais didácticos e diferentes ofertas culturais en galego para acompañar a docencia ou para servir como actividades complementarias ou extraescolares se traduciría en incremento do PIB, isto é, emprego e riqueza, que se multiplicaría tamén fóra do ámbito docente e dentro do corpus social.

Unha redución que vai conseguir que o proceso de desgaleguización comprobado que viven as xeracións máis novas non poida ser debidamente freado e perdamos así a sociedade futura que debería manter viva a nosa cultura e se perden a fala non serán ninguén.

O ano 2013 confirmou unha praxe política de desmantelamento dos sectores culturais, tamén xeradores de fortaleza económica como industria cultural, o que, desde actitudes desafiantes  e provocadoras, se concretou na asfixia económica que pode levar á súa invisibilización e, na práctica, á súa ilegalización social.

Non son alleas á política cultural do actual Goberno galego (redución drástica de fondos destinados á adquisición de novidades editoriais para bibliotecas públicas -un 64,8% menos- e das axudas para a edición de materiais didácticos en lingua galega (un 75 % menos) situacións dramáticas como as que sofre o sector da edición galega, que dende 2008 perdeu o 38 % do seu emprego directo, e que no mesmo período leva perdido o 16,76 % da súa facturación total.

Tampouco é inocua á realidade dramática das compañías de teatro galegas nin aos datos que acaba de nos ofrecer o Instituto Nacional de Estadística confirmando o peche de 45 bibliotecas públicas en Galiza entre 2008 e 2012, o que converte o noso país na comunidade que máis espazos públicos de lectura e acceso á información perdeu en todo o Estado, mentres que neste o balance é positivo. Sorprenden neste contexto as recentes declaracións do Secretario Xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, calificando o pasado ano 2013 como “ano vizoso para a cultura galega” (!).

Entendemos a cultura galega como tecido creador de cidadanía cohesionada con valores democráticos, depositaria e defensora da nosa identidade como pobo, humus irrenunciábeis para conseguirmos maiores espazos de decisión propios, que permitan o desenvolvemento cultural e social en función unicamente dos intereses do pobo galego e que doten a Galiza da vacina protectora para non sermos varridos polo mal vento da globalización, que pretende unha homoxeneización e uniformización dos valores culturais e lingüísticos dos pobos a conta de amolecer e engulir toda diversidade cultural e plural.

Recoñécennos alén das nosas fronteiras. Creadoras e creadores galegos son premiados fóra de Galiza e mesmo a lingua galega é recoñecida lonxe das súas orixes, pois o certo é que a cultura galega e quen a produce podería competir, se de tal se tratase, a todos os niveis e en calquera lugar. Mais, pola contra, é sistematicamente esquecida por aqueles que deberían ser os seus primeiros valedores, por aqueles que deberían esforzarse cada día do seu mandato por buscar fórmulas de proxección da nosa cultura, por buscar recursos para actividades culturais que, ademais, creen emprego e, por tanto, riqueza.

Non aceptaremos que pretendan enmudecernos ou facernos estranxeiras na nosa patria, por iso seguiremos soñando coa chuvia e desorballando os prados e prendermos o lume que quente a lareira da que seguen a nacer proxectos. Entre todas e todos, seguiremos a lembrarlle a quen debe representarnos que os números non serven para saber que altura é o reino do paxaro e que tamén precisamos da palabra para alimentar o espírito, a palabra nos libros, na escena, no pentagrama. Seguiremos creando con gracia ou sen ela, na lingua que falamos porque a nosa angueira é que a nosa lingua e a nosa cultura sexan plenamente normais e estean presentes en todos os lugares e en todos os tempos.

E é tanxíbel, porque nunca é tan posible como cando é un desexo.

Galicia, febreiro de 2014

Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, AELG

Asociación Galega de Editores, AGE

Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, GÁLIX

Fonte: AGE

Os clubs de lectura conforman un gran universo de lectores atentos

As Bibliotecas Escolares de Galicia  promoven a lectura entre os escolares galegos e fornecen aos clubs de lectura dos centros de información e materiais, tratando de introducir os recursos lectores como os alicerces do auténtico aprendizaxe. A Asesoría de Bibliotecas, cuxas fornecedoras son as coñecidas mestras Cristina Novoa e Pilar Sampedro, e o profesorado implicado traballan conxuntamente no fomento da lectura entre o alumnado, tamén nas etapas de descanso vacacional,  ofrecendo recomendacións de lecturas.

O DOG do 18 de setembro do ano pasado publicaba a  Orde do 2 de setembro de 2013, pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios para o curso 2013/2014. Segundo a información facilitada por ese recurso, coas  tres baixas habidas no  curso anterior e a incorporación de 23 centros novos, esta Rede de bibliotecas escolares galegas consta dun total de 524 centros. Todos os centros incluídos neste programa reciben axudas para renovar os fondos da colección (en formato impreso ou electrónico) e os equipamentos oportunos. As actividades destas bibliotecas de centros públicos de ensino secundario contan con axudas de 65.000 € para custear os gastos derivados da actividade do club, fundamentalmente a adquisición de libros que, posteriormente se incorporan aos fondos da biblioteca escolar. Un total de 209 centros con club de lectura (un ou varios grupos) reciben axuda para o funcionamento desta iniciativa, encadrada no programa Hora de ler.

Logo da viaxe pola rede realizada por Marta Sucasas, apréciase que os blogues de internet son a ferramenta esencial que os escolares empregan para achegarse os seus usuarios. Estes poden ser tanto específicos para esta iniciativa como de uso común co centro en cuestión, pero o certo e que en ámbolos dous casos é un recurso esencial para a súa actividade. Naturalmente non todas contan co mesmo grao de desenvolvemento. A través das súas publicacións atopámonos con boletíns de novas da biblioteca, reseñas e recomendacións (novidades, por idades, por temas e pos departamentos), información sobre figuras e datas sinaladas, recordos de exposicións e celebracións feitas nos centros, anuncios sobre futuros eventos (proxeccións durante os recreos, visitas de persoeiros relevantes, eventos temáticos) e incluso información sobre novas de interese de ámbito xeral como concursos locais ou autonómicos. Pese a ser un espazo para nenos e xoves é perceptible a vontade de concienciación que se desenvolve nos centros a través dos clubes en relación ós dereitos humanos, a violencia de xénero, o defensa da paz e os valores en xeral.

Resulta interesante o uso dos blogues como mediadores entre outras páxinas, sempre relacionadas co ámbito da cultura. Así nos atopamos con información e links sobre a iniciativa Crowdfunding da Revista Oink, unha revista mensual integramente en galego para os máis pequenos con ilustracións de autores de renome e seccións moi interesantes para empregar dentro das propias aulas. Cabe dicir que nestas webs nos atopamos cunha maior presenza de libros en galego destinados a nenos que a xoves, onde priman as obras en castelán en moitos casos traducidas doutros idiomas.

Tamén podemos atopar en certos blogues, links a páxinas de descarga directa e gratuíta de PDF. Un método eficaz de achegarlles a cultura escrita a través de medios accesibles a todo o mundo. Quizais resulta unha oportunidade perdida para as editoriais de ofrecer enlaces coas súas novas e obras en formato ebook a bo prezo. De feito existe unha cada vez máis ampla amalgama de blogues que ofrece recursos electrónicos legais dende a páxina da biblioteca. Esta implantación forma parte en boa medida do proxecto E-LBE para o 2012/2013 convocado inicialmente entre os centros do Plan de mellora de bibliotecas escolares (Decembro 2012). Cabe dicir que neste proxecto-piloto se lle deu prioridade ao abastecemento dos centros rurais.

                                                                    Poucas lecturas en galego   

O fenómeno dos clubs de lectura non se queda varado nos centros escolares senón que conta cunha importante implantación nas bibliotecas locais e municipais onde de forma presencial ou dixital a xente atopa un lugar de encontro cada semana ou quincena.

A páxina web que engloba aos clubs de lectura de A Coruña (http://clublecturacoruna.wordpress.com) aporta información sobre as novas das bibliotecas subscritas, recomendacións, etc. Cada un deles consta dun máximo de 20 membros, xa que existen vinte exemplares de cada obra seleccionada, unha cifra un tanto baixa. O contacto directo co catálogo de bibliotecas posibilita que os usuarios poidan facer peticións sobre as novas adquisicións. Entre as novas incorporacións vemos que das nove obras que se compraron en decembro so unha, Ás veces quero morrer coa risa, estaba en galego.

Entre as recomendacións da propia web a cantidade de libros en galego tamén é ínfima. Non ocorre o mesmo con Espazo de Lectura (http://espazolectura.org) dirixida por unha asociación en Gondomar. Entre os tres clubs de lectura que recolle (Sete Vidas, Lecturas Debuxadas e Lendo Contigo) as lecturas do plan son case todas en galego proxectando para os próximos meses as lecturas de Nada se esquece, Matarte lentamente, O edificio Yacoubian, Vida de nai, O raposo e a mestra, O poder de Amabel e Un rato díxolle á Lúa. O espazo onde menos obras en galego podemos atopar e no de cómic.

Unha das actividades destacadas recollidas pola páxina da Coruña é o ciclo de Lecturas en Directo onde os lectores poden atoparse no Centro Agora con autores como Eduardo Punset, Valeire Tasso e Eloy Tizón nos próximos meses. Tamén no centro de Gondomar existe unha iniciativa semellante, Lendo Contigo, destinada aos máis pequenos e contando tamén coa presenza de diversos autores. O próximo invitado será Manuel Rivas.

Fonte: AGE

A UE está revisando a normativa europea en relación á Propiedade Intelectual e os dereitos de autor en Internet

A Unión Europea está recabando información co obxectivo de revisar a normativa europea en relación á Propiedade Intelectual e os dereitos de autor en Internet. Actualizar o marco normativo existente ao panorama cambiante que veñen abrindo os avances tecnolóxicos é, segundo a nota difundida por CEDRO, o eixo da consulta. Co fin de ter en conta a opinión da cidadanía, a Comisión Europea vén de abrir unha  consulta pública na que a entidade de dereitos española tamén participou.

Ata o día  5 de marzo, gobernos, titulares de dereitos, organizacións relacionadas coa propiedade intelectural e autoridades públicas poderán enviar as súas peticións e suxerencias.

Fonte: AGE

“Copia con licencia” é unha campaña de CEDRO que pretende convertirse nun selo de calidade

CEDRO vai comezar a campaña que dará a coñecer Copia con licenza, o selo que concede CEDRO ás organizacións que dispoñen da liecenza de reutilización de contidos, e que reproducen pen papel ou dixitalmente, de forma legal as obras do repertorio da entidade. O certificado da testimonio de que a copisteria, empresa ou centro educativo que conta con el, é responsable coa cultura e cos dereitos de propiedade intelectual de autores e editoriais, asi como que a copia que fai de libros e outras publicacións para a actividade de formación ou xestión da información que desenvolve, se fai dun xeito legal. “Copia con licenza” é un símbolo de calidade, segundo a directora xeral de CEDRO, Magdalena Vinent.

Fonte: AGE

Baía estará presente na Feira do Libro de Guadalajara

A Feira Internacional do Libro de Guadalajara, en México, abriu as súas portas para que adultos e nenos coñezan as novidades editoriais do ano que acaba así como do que se aveciña, 2014. Ata alí, viaxaron representantes de once editoriais galegas co fin de afianzar a súa presenza no continente, xa que como ben sinalan desde Kalandraka “esta é a cita editorial máis importante de Iberoamérica”.

Para facerse unha idea do que supón, basta con apuntar que 700.000 persoas acudiron o pasado ano aos distintos stands. Por certo, a Consellería de Cultura xunto á Asociación Galega de Editores (AGE) contan cun propio no que mostran o seu traballo as empresas OQO, O Patito Editorial, Galaxia, Baía, Positivas, Rodeira, MCSport, Ideas Propias e Edicións Linteo.

A representación galega tamén vén dada porque a organización invitou ás escritoras Final Casalderrey e Elena Galego a falar da súa obra desde onte ante o público na sección Ecos da FIL.

No caso de Nova Galicia Edicións e Kalandraka, ambas editoriais apostaron por ter stand propio. O de Kalandraka “está decorado con ilustracións da obra ganadora do VIN Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, Mamá, de Mariana Ruiz Johnson, que está causando moita expectación entre o público”, apuntan desde a editorial, que tamén presenta a súa novidade CoraSons. Este trátase dun proxecto dirixido por Uxía no que participaron máis de 40 artistas.

Por parte desta editora, explican que acoden a Guadalajara para celebrar encontros con distribuidores de México, Brasil, Perú, Uruguay ou Arxentina. Estas reunións son claves para penetrar en devanditos mercados. De feito, ” a presenza de Kalandraka en Latinoamérica está cada vez máis afianzada”, engaden.

Unha proba é que o Goberno arxentino incluíu no seu plan lector o álbum A viaxe do bisavó, de Marta Farias e Aitana Carrasco. Deste xeito, uns 125.000 exemplares chegaron a escolas púbicas do país, hospitais, bibliotecas e outros centros.

Tamén ata o 8 de decembro, atópase en Guadalajara o director xeral de Ideas Propias, Pedro López. O selo vigués especializado en formación multisoporte participa baixo o abrigo do stand de AGE e Xunta. A pesar do recente inicio da feira, “xa recollemos os primeiros froitos coa firma dun novo acordo con Noriega Editores que se materializará coa coedición de dous destacados títulos do noso catálogo: Elaboración y exposición de comidas en el bar y cafetería (de almudena Villegas) e Gestión del bar y cafetería (de Rosell Salvó). Antes de que finalice a Feira, prevemos pechar outros novos acordos”, indican desde a editorial.

Este selo xa está presente en varios países latinoamericanos (Colombia, México e EEUU) e dentro do seu plan de crecemento desexa incrementar a presenza no mercado internacional, principalmente, buscando alianzas con socios locais.

Fonte: Faro de Vigo

Foto

O Observatorio da Cultura Galega constata o retroceso da edición en galego

O número de títulos editados en galego “tocou fondo” no ano 2012, con 1.322 títulos editados. O galego está moi por baixo do catalán (9.326) e por primeira vez é superado polo éuscaro (1.810) en número de títulos. Aínda que o contexto xeral de caída é global para todas as linguas do Estado, “a lingua máis afectada é a galega”. Segundo os datos do Observatorio feitos públicos na internet, as empresas mantiveron a facturación previa, que en Galicia se incrementa lixeiramente no ano 2012, tanto na facturación total como na facturación en galego, ao contrario do que acontece no conxunto de España onde diminúe un 10,9% en relación ao ano 2011.  O informe do Observatorio tamén constata que o prezo dos libros foise incrementando todos os anos e que as vendas de libros se incrementaron no ano 2012 nun 28,7%, polo que “chama a atención que diminuira un 10,9% a facturación”. Polo que atinxe á destrución de emprego, o informe elaborado polo Observatorio indica que “é semellante e parella á do resto dos sectores económicos de Galicia”.

Ler máis

Fonte: AGE

A Asociación Galega de Editores manifesta a súa preocupación e disconformidade cos orzamentos para o libro do ano 2014

A xunta directiva da AGE, entidade que representa ao 85% da edición profesional galega, reunida en sesión ordinaria o 25 de novembro, amosa a súa preocupación e clara disconformidade coas partidas orzamentarias recollidas no Proxecto de Lei Orzamentaria do ano 2014 da Xunta de Galicia, pois segundo o citado documento haberá 440.000 euros menos para o libro o próximo ano. Esta cantidade vén a sumarse aos 250.000 euros da desaparecida orde de axudas á edición de grandes obras, que xa experimentara unha reducción acumulada do 75% dende o ano 2010, así como aos recortes que se veñen realizando, en cada un dos exercicios económicos, ás axudas tradución, edición de materiais curriculares e adquisición de fondos de libros en galego para as bibliotecas públicas.

Por partidas orzamentarias

A axuda para a tradución de obras do galego e para o galegos, incorporada na partida 32A 770.0 baixo o epígrafe Apoio e promoción do libro en galego, vén de sufrir un recorte de 100.000 euros. O mesmo acontece coa partida destinada a dotar ás bibliotecas públicas de fondos bibliográficos en galego, reducida nun 60% no ano 2010, recúrtase noutros 71.540 euros. Outro tanto ocorre coa axuda para a edición de materiais curriculares en galego, que xa sufrira unha drástica reducción do 50%, e que vén de experimentar un novo e trascendental recurte de 100.000 euros, deixando a publicación de materiais curriculares en lingua galega sen apoio institucional, a pesar da renovación dos materiais didáticos de tres cursos de Educación Primaria, prevista no calendario de implantación da LOMCE.

Mentres se recorta en partidas trascendentais para apoiar á cultura do país, outras intrascendentes para a promoción e o coidado da produción cultural, manteñen o seu orzamento inalterabel dende hai máis de catro anos. Os editores galegos solicitan un cambio nas políticas culturais e un apoio explícito á edición, como sector estratéxico da cultura de Galicia.

Fonte: AGE