Entradas

O número de empresas que utiliza SINLI incrementouse casi un 28%

Duas mil duascentas setenta e unha empresas utilizan este sistema de información sobre o libro que facilita o traballo de xestión de toda a cadea de valor do libro. Cento sesenta e cinco editorias, cento cincuenta e dous distribuidores e mil novecentas cicuenta e catro librerías.

Duascentas setenta empresas se sumaron durante o ano 2012 a este sistema de transmisión (a través de correo electrónico) de documentos normalizados,  máis de 40, utilizados habitualmente nas relacións comerciais entre editores, distribuidorese libreiros.

SINLI permite un aforro de tempo e , polo tanto, de recursos económicos na tramitación administrativa desa documentación pois a información contén cambios de prezos, disponibilidade, albaráns, pedidos, facturas, devolucións, etc. Descárgase directamente no programa de xestión do usuario. Boa parte dos programas e aplicacións de xestión concebidos para as empresas do sector do libro xa incorporan SINLI como unha función máis.

Usuarios SINLI a finais de 2012: 2.271 empresas

·         Librerías: 1.954

·         Distribuidores: 152

·         Editores: 165

Novos usuarios ano 2012: 270 empresas (incremento do 27,96% respecto ao ano anterior).

Fonte: AGE