Entradas

Neste inicio de curso recordamos a María Barbeito, a súa vida ao servizo da escola

Dinamizadora de actividades docentes e extraescolares

Resulta difícil illar este tipo de actividades no conxunto das levadas a cabo por María Barbeito como mestra e directora, pois todas elas están intimamente unidas ao seu labor docente, pero queremos destacalas pola súa singularidade. Entre as actividades docentes están as relacionadas coas exposicións de traballos escolares, de carácter manual, que realizaban os párvulos e as seccións de nenas que estaban baixo a súa dirección . Ao longo de 30 anos, desde 1906, ao remate do curso escolar , nos espazos especialmente habilitados e decorados para a ocasión, o público coruñés podía visitar a exposición dos traballos realizados ao longo do curso. Foi unha iniciativa da mestra, de notable resultado e éxito popular, levada á práctica antes de que se convertese en obrigatoria como substitutiva dos exames suprimidos para eses niveis de ensino.

Durante anos, o alumnado das escolas públicas que máis destacara durante o curso recibía uns premios que, polo xeral, eran entregados nun acto ao que asistían autoridades e personalidades da cidade. Polo común, os premios eran entregados nas escolas Da Guarda, pero nalgunha ocasión o acto alcanzaba maior relevo e contaba coa presenza de autoridades e público. Este foi o caso do ano 1912, no que se realizou o acto de entrega de premios no teatro Rosalía de Castro coincidindo coa inauguración do novo curso; naquela ocasión María Barbeito foi designada pola Xunta Local de Primeira Ensinanza para pronunciar o discurso central do acto o día 22 de setembro.

A mensaxe final do discurso de María Barbeito tivo amplo eco entre os asistentes polas propostas formuladas pola mestra: a suxestión de que o Concello cambiase o destino das pesetas destinadas a estes premios:  La maestra Dª María Barbeito, con gran acierto, propuso transformar el beneficio del premio en creación de edificios puramente escolares, como campos de juego, casa de baños, salón de espectáculos, biblioteca pública y escuela de anormales.  Con esta proposta a oradora trataba de mellorar os servizos comúns do alumnado coruñés, poñendo de relevo o permanente desvelo e a loita interminable da mestra.

 

Texto do libro María Barbeito. Unha vida ao servizo da escola e dos escolares (1880-1970)

Avoaescola Ferrolterra estrea nova escola en galego

Este mércores preséntase Avoaescola Ferrolterra, un espazo educativo en galego dedicado, nun primeiro momento, a nenos e nenas até os 6 anos. Iníciase, segundo os seus impulsores, coa finalidade de se transformar nunha escola infantil e abrirá xa as sáus portas o vindeiro outorno.

Avoaescola Ferrolterra realizará todas as accións, actividades lúdicas e educativas en lingua galega, co fin de que nenas e nenos “acaden o seu uso nas relacións afectivas e de comunicación tanto sociais como familiares”. “Será un espazo educativo inclusivo, laico, respectuoso e aberto á comunidade social do seu entorno”, apuntan.

As actividades faranse en contacto co medio natural e fomentarán a expresión artística como a música, a pintura ou o movemento. Os seus impulsores aseguran que a aprendizaxe dos coñecementos será “un proceso activo lúdico de construción e investigación, para as crianzas dende a creatividade e liberdade”.

Valores

Tamén insistirase nos valores da “tolerancia, a solidariedade, a empatía, a igualdade, as habilidades sociais ou a expresión de sentimentos”. “O contacto con apego conformará unha relación baseada no afecto e na confianza”, din.

Avoaescola de Ferrolterra sitúase ao lado do paseo marítimo de Ferrol, dun parque infantil e de amplas zonas verdes. As propias instalacións contan con zona de xogo ao aire libre, espazos verdes e unha horta ecolóxica. De feito, na escola primará o concepto de funcionamento sostible, aprendendo sobre ciclos da natureza a través, por exemplo, da compostaxe e reciclado.

Cooperativa

Este é un modelo educativo en cooperativa na que as propias familias asociadas teñen poder de decisión sobre as cuestións relacionadas co funcionamento e mantemento do espazo. Ademais participan co persoal educativo na xestión e dinámica educativa. Nace apoiada económica e socialmente pola Asociación Galiza co Galego, en colaboración coas Asociacións pedagóxicas Nova Escola Galega e Asociación Socio-Pedagóxica Galega, e a Asociación de Escritores e Escritoras en lingua Galega.

Fonte: GaliciaConfidencial