Entradas

A AGE recoñece que as editoriais están pasando por temos difíciles

A Asociación Galega de Editores recoñece que o ano que acaba de terminar foi un periodo difícil, aínda que con matices. “Hai que diferenciar entre as editoriais que publican só libros en galego e as que non, debido ás axudas da Xunta, porque os orzamentos son cada vez máis baixos”, apunta a súa presidenta, Laura R. Herrera.

Desde a asociación consideran, con todo, que o 2015 vai ser mellor que o anterior. “Pese a todo, en 2014 mantivémonos, non habemos ir a peor”, subliña Herrera.

Os editores galegos destacan que o xénero que mellor resiste a crise é a literatura infantil e xuvenil. “Baixou menos que, por exemplo, a novela, e o seu éxito débese, en parte, a que as editoriais decidimos apostar polos máis pequenos para inculcarlles a lectura e que así te coñezan e consuman cando sexan adultos”, comenta a presidenta da entidade.

Doutra banda, as editoriais galegas aínda ven con algo de escepticismo a implantación do libro electrónico. “De momento as vendas son anecdóticas, polo que nos resultaría moi difícil subsistir só diso”, sinala a presidenta da Asociación Galega de Editores. Aínda así, Laura R. Herrera asegura: “Estamos impulsando a Plataforma do libro dixital en galego, porque queremos que haxa un escaparate da literatura da nosa comunidade reunido nunha plataforma web”.

Fonte: La Opinión

Os libreiros propoñen que os contidos dixitais se descarguen nas librarías e se cobren

Os editores cren que debería apostarse por un modelo híbrido no que se combinen os soportes dixitais cos libros de texto. “Non hai ningún sistema educativo no mundo que só use soportes dixitais“, defende o presidente da Asociación de Editores de Galicia, Manuel *Bragado.

Segundo explica, as editoriais traballan xa desde hai tempo en deseñar contidos dixitais, pero advirte que isto “require tempo” e a estas alturas aínda descoñecen os contidos que teñen que desenvolver para o próximo curso tras os cambios introducidos pola nova Lei *Wert.O plan da Xunta para implantar o ensino dixital nas aulas causou sorpresa entre editores e libreiros que mostraron a súa estrañeza polo feito de que a Xunta anuncie que porá en marcha unha plataforma dixital para que os alumnos descárguense gratuitamente o material escolar cando eles aínda descoñecen cales serán os contidos curriculares que a lei Wert obrigará a impartir o próximo curso.

“Nun momento no que temos unha reforma educativa e temos que adaptar os libros de texto e os contidos para 3º e 5º de Primaria que é onde se empeza a aplicar a lei *Wert, cáusame sorpresa que a Xunta anuncie isto”, asegura a presidenta da Federación de Libreiros de Galicia, Pilar Rodríguez.

En canto á implantación de libros electrónicos e a pesar de que isto supón que se venderán menos libros de texto, Rodríguez é consciente de que “os contidos dixitais están aí e non podes ir contra eles”. En todo caso cre que se pode chegar a un acordo para evitar danar ao sector e propón que os contidos dixitais que se usen nos centros descárguense nas librarías e cóbrese por iso, como xa se fai cos libros electrónicos.

Fonte: Faro de Vigo

Case 2.500 escolares estrearán o libro electrónico o próximo curso

Educación creará para os seus centros unha plataforma de contidos dixitais

No marco do proxecto Abalar, un programa de informatización dos colexios que arrincou no 2010, o Consello da Xunta deu onte o primeiro paso para implantar en Galicia o ensino dixital integral. O Goberno autónomo aprobou un programa para os próximos tres anos que, xa o curso que vén, suporá para case 2.500 escolares da comunidade a desaparición dos manuais de texto tradicionais, os de papel. No seu lugar, empezarán a utilizar os chamados libros electrónicos. Almacenarán, lerán, repasarán e estudarán as leccións en pequenos ordenadores portátiles que a Administración facilita ás clases adscritas ao Abalar, nestes momentos, 2.296 pertencentes a 536 centros.

Cun custo de 3,6 millóns de euros, a Consellería de Educación creará unha plataforma virtual de contidos curriculares completos desde a cal os nenos, en horario lectivo e usando a conexión a Internet dos seus colexios, poderán descargar aos seus computadores todos os materiais formativos que precisan para cursar as materias correspondentes. Logo en casa, sen necesidade de dispor de liña telefónica, poderán consultalos. E todo iso, de xeito gratuíto.

Para cando o despregamento do sistema alcance o ciclo 2016-2017, a Xunta estarase a aforrar dous millóns de euros en axudas a familias para a compra de libros de texto normais e os pais dos nenos beneficiarios deste avance, outros 2,5. É dicir, en total, de acordo con estimacións oficiais, 4,5 millóns de rebaixa no gasto.

Durante o primeiro curso de posta en marcha da ferramenta, o 2014-2015, os alumnos que traballen só con manuais dixitais sumarán practicamente 2.500, tanto de quinto de primaria como de primeiro da ESO. No segundo incorporaranse outros 7.500 das mesmas idades e tamén do ciclo intermedio (sexto). E no terceiro engadiranse 12.500 máis, incluíndo xa usuarios de segundo de secundaria. En global, polo tanto, serán uns 22.500 dentro de tres exercicios.

¿En que colexios comezará a aplicarse este novo método? Ao longo dos próximos días, Educación publicará no Diario Oficial de Galicia unha convocatoria en virtude da cal esa incógnita empezará a quedar despexada. Iso si, só poderán concorrer aqueles centros que xa se acolleron ao Abalar.

A falta de completar devandito trámite, o xefe do Executivo autónomo xa saca peito. «Estamos iniciando unha nova era no ámbito educativo, a pesar das dificultades económicas», proclamou onte Alberto Núñez Feijoo, en comparecencia de prensa ao termo do Consello.

Fonte: La Voz de Galicia

 

As empresas galegas usan máis software de código aberto que a media española

A fenda tecnolóxica que durante anos existiu entre Galicia e España en moitos indicadores relacionados coa Sociedade da Información desapareceu xa en moitos eidos ou mesmo se pode enunciar á inversa, sobre todo en certos grupos de idade ou sectores. Os datos ofrecidos polo informe La Sociedad de la Información en España, da Fundación Telefónica, correspondentes a 2013, confirman o crecemento cuantitativo e cualitativo do uso de internet e das novas teconoloxías en Galicia, onde o 65,3% da poboación afirmou ter empregado a rede nos últimos tres meses, unha cifra aínda seis puntos por debaixo da media española (71,6%).

Porén, se atendemos a outros indicadores, vemos como os galegos e galegas menores de 45 anos utilizan Internet moi por riba da media do Estado. Son usuarios habituais da rede o 85% dos galegos e galegas que contan entre 35 e 45 anos, fronte ao 83,5% dos españois nesa franxa de idade. Galicia tamén mellora a media nas persoas entre 25 e 35 anos (93,3% fronte a 92%).

Outros indicadores tamén amosan esta realidade. Galicia é a segunda comunidade autónoma no uso da Administración electrónica para obter información de páxinas web e en descarga de formularios oficiais. Un 61,5% dos internautas galegos obtivo información de webs da Administración (5,5 puntos máis que a media estatal) e un 43,1% descargou formularios oficiais (3,5 puntos máis que a media estatal).

De igual xeito, Galicia é a segunda comunidade autónoma coa maior porcentaxe de fogares (o 55%) que se conectan a Internet dende dispositivos móbiles (tanto telefonía como tabletas), superando en oito puntos a media estatal. O mesmo sucede con indicadores coma o do comercio electrónico. O 22,7% dos españois mercan habitualmente a través da rede (cando menos unha vez nos últimos tres meses), algo por riba dos datos de Galicia (21,2%). Pero, de novo, analizando os datos por idades, vemos como entre os 25 e os 35 anos o 41,7% dos galegos mercan habitualmente en Internet (fronte á media española do 35%), e o mesmo pasa nos que teñen entre 35 e 45 anos (34,9% en Galicia, fronte a 30% no conxunto de España). Por riba de 45 anos o diferencial é claramente positivo a favor de España.

E o mesmo podemos destacar ao analizar os datos das empresas galegas de máis de dez traballadores. Un 98,2% das empresas galegas de 10 ou máis empregadas ten contratada conexión a Internet, superando a media estatal (98%), e un 99,3% destas dispón de banda larga. Ademais, o 64,4% destas empresas dispón de páxina web e o 74,4% utiliza software de código aberto, 3,9 puntos máis que a media estatal. O informe da Fundación Telefónica tamén destaca que “emerxen novas solucións TIC no ámbito empresarial” e, por exemplo, un 16,3% das empresas galegas de 10 e máis traballadoras utilizan cloud computing, un 25,6% participaron en medios sociais, un 11,6% empregou canles de contidos multimedia e un 10,5% fixo uso de blogs ou Twitter.

Onde Galicia aínda se sitúa por debaixo dos indicadores do conxunto de España é nas pequenas empresas, de menos de 10 empregados, que constitúen a meirande parte do tecido empresarial do noso país. Iso si, neste eido, o diferencial foise reducindo nos últimos anos. Un 71,2% das microempresas galegas dispón de fronte, fronte ao 71,6% do Estado; o crecemento en Galicia foi dun 13,6%, moi superior ao estatal (0,4%), reducindo nun ano a fenda de 8,6 a 0,4 puntos. O 64,9% das microempresas galegas ten conexión a Internet, aumentando un 12,3% e reducindo a distancia coa media estatal en 6,6 puntos. Un 28,1% das microempresas con conexión a Internet dispón de web, un 15,2% máis que o ano anterior.

O informe tamén destaca que “o sector TIC ten especial relevancia no tecido empresarial galego”, pois Galicia é a quinta Comunidade en número de empresas TIC (2.029), cun crecemento do 2,7% e emprega 15.144 traballadores e traballadoras.

Fonte: Praza

Hai un 37,5% de mulleres dentro do sector TIC de Galicia

As mulleres representan o 37,5% do total de traballadores do sector TIC (Tecnoloxías de Información e Comunicación) galego, superando o promedio europeo, que se sitúa por baixo do 36%. A porcentaxe de mulleres empregadas no sector TIC de Galicia mantense estable nos tres últimos anos, aínda que cun boquete de 25 puntos porcentuales entre os homes e as mulleres.

A presenza das mulleres nas empresas tecnolóxicas galegas varía segundo a actividade desenvolvida. O dato máis positivo corresponde ás empresas de telecomunicaciones, nas que as mulleres representan o 46,4% do total de traballadores.

No outro lado da balanza están as comerciais TIC e as autónomas, que en ambos casos están nunha porcentaxe de ao redor do 30% respecto aos homes con este perfil profesional no sector TIC galego.

Foto

Fonte: El Correo Gallego

O exceso de novas tecnoloxías impide a transmisión de xogos populares, segundo un estudo

O exceso de novas tecnoloxías, tantos aparellos e aplicacións dispoñíbeis, van moi en detrimento da supervivencia da tradición lúdica. Ou sexa, que non axudan nada, máis o contrario, á hora de garantir a herdanza interxeracional -dos maiores aos novos cativos- de todo o que ten que ver cos xogos tradicionais galegos. Así nolo recorda a investigadora galega Marta Álvarez Fernández, no seu proxecto final do Máster en Dirección de Actividades Educativas na Natureza (DAEN), o estudo Os xogos e actividades tradicionais de ocio na natureza como reflexo da sociedade. Porén, cómpre lembrar que na súa investigación sinálanse máis culpábeis: a caída de natalidade ou o progresivo despoboamento das nosas áreas rurais. Resultado: córtanse os fíos de aprendizaxe que até hai ben pouco unían comunicativamente a avós e pais cos seus netos e fillos.

Segundo sinala esta investigadora de Xove no seu traballo (centrado na supervivencia dos xogos populares na Mariña luguesa e que lle mereceu ser distinguida co Premio Extraordinario da segunda promoción do devandito máster impartido na Facultade de Formación do Profesorado do campus de Lugo), moitos dos xogos populares cos que se divertían os devanceiros da súa contorna de orixe xa están esquecidos ou, cando menos, non son coñecidos polos máis cativos/as nin incluso polos seus proxenitores. Asemade, o esvaecemento desta tradición tamén propiciou a perda do léxico empregado para referirse a este tipo de xogos na comarca de referencia.

Ao seu xuízo, o emprego a esgalla, sen supervisión e sen límite, de novos aparellos tecnolóxicos e aplicacións diversas está a estender unha salientábel pegada de homoxeneización entre os escolares de máis idade, cuxas formas de lecer están xa estandarizadas en todas partes.

Fonte: Codigocero

Baía Edicións vén de poñer en marcha a súa AULA VIRTUAL

Baía Edicións segue innovando no eido da edición e da achega dos seus fondos en versión dixital, desta volta coa creación da Aula Virtual: Plataforma de distribución de recursos didácticos e materiais educativos.

Despois de sermos unha das primeiras editoras galegas en crear unha páxina web interactiva, onde, ademais de proporcionar información sobre os títulos publicados e a visualización das súas novidades mesmo antes da súa distribución e comercialización, se ofrece a posibilidade de comprar os seus fondos na Tenda online Baía. Nesta tenda pódense visualizar as distintas coleccións e os libros que as compoñen, obter información básica de cada un dos títulos: autoría, ilustración, ISBN, páxinas, PVP, comentario da obra, imaxe da capa do libro etc. No caso específico das obras de creación literaria, tanto de adultos como infantil-xuvenil, inclúese un capítulo do libro en formato dixital, co fin de axudarmos aos usuarios da rede e futuros lectores e lectoras a facérense unha idea clara do conxunto da obra, como se se estivese remexendo nas obras que se atopan nas librarías, bibliotecas, espazos de lectura etc.

Ante a demanda de moitos dos usuarios e das usuarias da nosa páxina web, nace en 2011, Espazo editorial Baía, onde se incorporan diariamente novas relacionadas coa actualidade editorial e cultural galega.

Ante o aumento da demanda da información e da necesidade de ofertarmos espazos de participación, materiais e formatos de edición, Baía Edicións  decide ampliar a súa web e crear nela novos espazos onde incorporarmos artigos, recensións, imaxes, vídeos etc. Como consecuencia deste esforzo, xorde un espazo interactivo, onde a editora, os autores e as autoras, colaboradores e calquera persoa que o desexe poden compartir a súa opinión sobre os artigos e informacións que se propoñen como obxecto de debate. Neste novo espazo incorpóranse, á súa vez, varios apartados independentes como os orixinais Xuntanza de escritoras e Encontro coa natureza, que acompañan o xa existente de Novas sobre a actualidade e unha a galería de imaxes e vídeos:

>      En Xuntanza de escritoras son as escritoras as auténticas  protagonistas, incorporando artigos, recensións, notas, relatos etc. Con este faladoiro virtual buscamos que as escritoras falen do seu papel na sociedade, de como ven a literatura…

>       En Encontro coa natureza procúrase achegar a natureza e a súa problemática a todo o mundo (nenos, nenas , adultos, especialistas etc.), incorporando informacións, novidades, recensións de publicacións temáticas, calendario de conmemoracións e actividades dos grupos ecoloxistas e naturalistas, artigos de opinión, consellos medioambientais etc. É dicir, un espazo aberto a cada vez máis amplos sectores da sociedade galega interesados polo medio natural e preocupados pola súa degradación.

Finalmente, e co obxectivo de complementarmos os materiais didácticos e textos dirixidos aos niveis educativos de secundaria e bacharelato, Baía Edicións decide crear a Aula Virtual, proxecto que nace coa idea de facilitarmos tanto ao profesorado como ao alumnado todos os recursos didácticos e materias educativos dos que se dispón de cada un dos libros de texto publicados na actualidade.

A Aula Virtual conta cos libros dixitais de Sociais de 1º e 2º de ESO, dirixidos tanto ao alumnado como ao profesorado, e desde a cal se poden adquirir.

Asemade, desde esta plataforma poderanse descargar tanto o Proxecto curricular establecido e a Programación proposta para cada unha das disciplinas como materiais complementarios de axuda ao profesorado no seu labor didáctico e pedagóxico diario nas aulas tan só co seu rexistro  (http://aulavirtual.baiaedicions.gal/usuario/rexistro).

Defendo o carácter activo da Aula Virtual, Baía Edicións irá incorporando progresivamente novos materiais e recursos que fagan dela un espazo referencial no mundo virtual da edición en galego.

E, como non podía ser doutro xeito, Baía Edicións tamén participa das redes sociais a través do seu Facebook, Twitter e Canal en Youtube.

O X Simposio O libro e a lectura terá lugar o 14 de novembro

O 14 de novembro celebrarase a décima edición do Simposio anual O libro e a lectura, organizado pola Asociación Galega de Editores, actividade que xa é un referente en todo o sector do libro de Galicia. O programa desta nova edición versará sobre O futuro da biblioteca no ámbito dixital, está patrocinado por CEDRO, a Xunta de Galicia e a AGE, e colabora o Consello da Cultura Galega, en cuxo auditorio ten lugar a actividade. Esta entidade organizadora elabora un programa que contempla dúas conferencias, un panel e unha mesa redonda. Un avance da programación será publicado na vindeira semana e a partir do 14 de outubro,  poderanse inscribir todos os profesionais e público xeral interesado que o desexe.

Galería : Imaxes arquivo AGE

Apurando o inicio do curso escolar para Secundaria na Aula Virtual

Hoxe colocamos na Aula Virtual o novo material do profesorado para Economía de 2º.

Hoxe comeza o curso escolar 2013-2014 en Infantil e Primaria e o luns 16  en Secundaria. Como o ano se presenta complicado en prazas escolares,  comedores e problemas varios, en Baía Edicións estamos apurando para ter todo preparado e non complicar máis as cousas aos axentes implicados. É por iso que hoxe colocamos na nosa aula virtual http://aulavirtual.baiaedicions.gal/ os novos recursos do profesorado para Economía de 2º, que completaremos na totalidade neste mes.

Estes novos recursos, que imos incorporando parcialmente, precisan de melloras no deseño mais non no contido, que se efectivizarán cando os recursos estean totalmente acabados, pero prefirimos ir adiantando os necesarios para preparar o curso sen apuros.

Desculpen as  molestias e agardamos que lles sexan de utilidade.

Bo inicio de curso!

 

Aula Virtual, subidos novos recursos para o profesorado

Damos a benvida ás profesoras e profesores que se incorporaron esta semana á nosa Aula Virtual, onde estamos nun continuo proceso de “subida” de recursos educativos e rexistro de usuari@s.

Onte informamos das novidades incorporadas ao longo do verán: O aproveitamento do cine na materia de Historia do mundo contemporáneo, e as Programacións de Linga galega e Literatura e Economía.

Hoxe informamos de que están á vosa disposición o Libro virtual Documentos para o estudo da Historia 2º e as Actividades de Lingua Galega e Literatura 2 (unidades 1 a 5), estas últimas para acceso exclusivo do profesorado autorizado mediante rexistro.

Agardamos que vos  sexan de utilidade!