Entradas

Héctor Cajaraville Araujo gaña o VII Premio Meiga Moira 2016 de Literatura Infantil-Xuvenil por “Denébola, a Roxa”

O Xurado, formado polas escritoras Andrea Maceiras (gañadora dos 4.º Premio (2010) e 6.º Premio (2014) coa obras Violeta tamurana e Miña querida Sherezade, respectivamente) e Conchi Regueiro, María Dores Fernández López,  profesora de Ensino Medio de Lingua e Literatura Galega na Coruña, a tamén escritora Marica Campo, que actuou de Presidenta, e a directora editorial de Baía Edicións, María Belén López Vázquez, como secretaria, reunido o martes  día 11 de outubro de 2016 resolveu conceder por unanimidade o 7.º Premio Meiga Moira de Literatura Infantil-Xuvenil á obra presentada baixo o lema “Briolanxa”.

Abertas as plicas, a mesma resultou corresponder a presentada polo escritor compostelán Héctor Cajaraville Araujo, que leva como título Denébola a Roxa e proposta para lectoras e lectores a partir de 12 anos.

O Xurado manifestou, entre outros aspectos, o seguinte:

«Denébola a Roxa é unha novela de aventuras de estrutura áxil e dinámica, ambientada no século XVII que relata o desafío dunha muller afouta nun mundo de homes.

A protagonista, Denébola, que comparte nome coa estrela máis brillante da constelación de Leo, loitará pola procura dun destino máis luminoso que o que seu pai elixiu para ela.

Marcada desde o nacemento pola superstición asociada á súa cabeleira roxa, tentará rexerse polos seus propios principios e tomar as rédeas da súa propia vida».

A obra será publicada por Baía Edicións na súa colección Meiga Moira antes de finalizar o ano e a autora recibirá 2.500 euros, cantidade coa que está dotado o Premio.

Noutra orde de cousas, o Xurado valorou a alta calidade das obras presentadas, das que catorce alcanzaron a selección final, o que evidencia máis unha vez o extraordinario momento que vive a literatura en galego dirixida ao público infantil e o importante xermolo de escritoras e escritores que está dando o país para seguir facendo avanzar o galego como idioma literario e de uso vehicular entre as nosas nenas e nenos.

Foto

Medios que falan da noticia:

Causas estruturais e inmediatas dos incendios, relación entre elas

Ante unha vaga de incendios como a actual, asitimos a aparición de noticias sobre a intencionalidade dos lumes que ás veces desvían a atención das causas estructurais.  A continuación intentaremos dar unha notas, non exhaustivas, que permitan a reflexión pausada sobre as verdadeiras causas dos incendios ou, cando menos, eviten que nos deixemos levar por noticias sensacionalistas e interesadas que o único que pretenden é desviar a atención da política medioambiental nefasta historicamente no noso país.

Tomarei como referencia as reflexións e estudos de Xesús Pereiras López de hai unha década, tristemente vixentes hoxe en día.

Os técnicos distinguen entre causas estruturais (aquelas que facilitan a extensión do lume no monte e a súa aparición) e as inmediatas ou próximas (motivos directos de cada incendio). Ambas están directamente relacionadas, así unha causa estrutural repetidamente sinalada é o abandono dos montes que favorece o crecemento de matos altamente combustibles. Pois ben, son estes matos os desencadeantes de moitas causalidades próximas, isto é, o que leva en certos casos a prender lume no monte (apertura de camiños de acceso limitado pola vexetación, para limpeza de leiras que, según un estudo da Xunta do ano 91  supoñía un 42% da causalidade etc). Polo tanto, o coñecemento das causas estruturais é fundamental e previo a calquera intento de solucionar a problemática incendiarias, que vou enumerar brevemente aquí por condicionantes do medio, pero cuxo estudo recomendo.

Dentro das características estruturais encontramos algunhas que entran no grupo de variables socioeconómicas:

 • Abandono dos usos tradicionais do monte sen xerar alternativas.
 • O modelo de monte ou política forestal levada a cabo (fomento do uso forestal madereiro para a indutria que levou consigo a diminución de madeiras de cualidade, especialmente as caducifolias).
 • Conflitividade asociada a montes comunais.
 • O despoboamento do medio rural e o avellentamento da súa poboación.
 • Aparición de novos usos: excursionismo, acampada… urbanización de zonas de monte nas periferias das cidades.
 • Hábito do uso do lume.

Outras son variables ecolóxicas:

 • O clima e factores meteorolóxicos.
 • A topografía.
 • A combustibilidade das especies (o índice de combustibilidade intrínseca dun castiñeiro é dun 1,58 e  o do carballo albar un 1,1%, fronte a un 13, 50 e 13, 80 do eucalipto e piñeiro do país, respectivamente).
 • Grado de madurez dos sistemas forestais.
 • Os acúmulos da biomasa forestal, controlable con práticas de prevención.

Estas variables interrelaciónanse, así o abandono dos usos tradicionais (var. socioeconómica) condiciona a cantidade de masa vexetal do monte (var. ecolóxica), que tamén pode ser controlada por unha silvicutltura de prevención (var. socioeconómica); o modelo de monte ou política forestal (var. socioeconómica) vai condicionar a combustibilidade das especies arbóreas e a madurez dos ecosistemas (var. ecolóxicas), etc. Mesmo dentro de cada grupo de variables establécense relacións. Por exemplo, nas ecolóxicas, o clima vai condicionar os acúmulos de biomasa, e nas socioeconómicas, a política forestal condiciona o abandono dos usos tradicionais do monte.

Estas variables e as súas interrelacións configuran o marco onde os incendios se desenvolven. Existen zonas onde estas variables se superpoñen na mesma dirección, nelas os incendios están claramente favorecidos. Noutras, pode que algunha variables contrarresten as outras, nelas os incendios van ter menos incidencia.

Nas causas próximas ou inmediatas temos as neglixencias, outras que agrupamos en varias (raios ferrocarril, bombas de paleque,manobras militares…) ou claramente intencionados. Desgraciadamente, a intencionalidade nos incendios galegos é elevadísima (89,6%) e a causalidade da actividade incendiaria variada: limpeza de leiras, queima restrollos, obtención de pastos para o gando, vinganzas entre veciños, rebaixa de prezos da madeira, motivacións políticas, espantar e eliminar animais que danan as colleitas, facilitar a caza e incrementar certas especies cinexéticas, recualificación de terreos forestais a urbanizables, negocios na reforestación etc).

As causas próximas están ligadas á rendibilidade inmediata do incendio, distinguindo 2 grupos a groso modo:

 1. Os incendios dirixidos a queimar mato, ainda que a rendabilidade deriva de que o lume é unha ferranta barata de limpeza previa á realización doutros traballos.
 2. Incendios dirixidos a masas arboaradas, cuxa rendibilidade pode vir do abaratamento da madeira, intereses urbanísticos e tampouco se pode esquecer a rendabilidade asociada ao negocio xerado en torno á extinción de incendios.

Habería que investigar e analizar en profundidade: cal é a importancia relativa da cada unha destas causalidades? Mesmo, cal delas pode ser excluída?

Fonte: Os incendios forestais en Galicia , Baía Edicións, 1991.

Andrea Maceiras recibirá o DÍA DO LIBRO o PREMIO MEIGA MOIRA 2014

Baía Edicións fará entrega do 6.º PREMIO MEIGA MOIRA de literatura infantil e xuvenil o próximo día 23 de abril (DÍA DO LIBRO) ás 20:00 h. na Biblioteca Central Municipal de Cambre. O premio será entregado a ANDREA MACEIRAS pola súa obra MIÑA QUERIDA SHEREZADE. Contaremos coa presenza de Dores Fernández, en representación do Xurado, e Belén López, Directora Editorial de Baía Edicións.

O Xurado, formado polas escritoras Marica Campo e Conchi Regueiro, María Dores Fernández López, profesora de Ensino Medio de Lingua e Literatura Galega na Coruña, o ensaísta e profesor da UDC Carlos–Paulo Martínez Pereiro, que actuou de Presidente, e a directora editorial de Baía Edicións, María Belén López Vázquez, como secretaria, reunido o venres  día 19 de setembro de 2014 resolveu conceder por unanimidade o 6.º Premio Meiga Moira de Literatura Infantil-Xuvenil á obra presentada pola escritora coruñesa Andrea Maceiras Lafuente, que leva como título Miña querida Sherezade e proposta para lectoras e lectores a partir de 12 anos.

O Xurado manifestou, entre outros aspectos, o seguinte:

«É opinión unánime deste xurado que, na referida obra, sobresaen características tan notorias como a dunha excelente estrutura especular e unha non menor fluidez narrativa. As historias d’As mil e unha noites son a base dun texto que xera repetidas e novidosas narracións por volta da ficción e doutras realidades literarias.

En resumo, a obra acaba por ser unha exacta e plural homenaxe ao libro e a lectura».

A obra foi publicada por Baía Edicións na súa colección Meiga Moira e a autora recibirá 2.500 euros, cantidade coa que está dotado o Premio.

Noutra orde de cousas, o Xurado valorou a alta calidade das obras presentadas, das que dez alcanzaron a selección final, o que evidencia máis unha vez o extraordinario momento que vive a literatura en galego dirixida ao público infantil e o importante xermolo de escritoras e escritores que está dando o país para seguir facendo avanzar o galego como idioma literario e de uso vehicular entre as nosas nenas e nenos.

Baía Edicións destaca o feito de que Andrea Maceiras foi gañadora tamén do 4.º Premio Meiga Moira en 2010 con Violeta tamurana, obra que goza dunha grande aceptación entre as lectoras e os lectores máis novos e cunha especial introdución nos centros de ensino pola singularidade da historia narrada e posta en valor da integración cultural e denuncia do racismo.

 Comentario do libro:

VISUALIZA UN CAPÍTULO DO LIBRO

Ser un libro é marabilloso. Agás cando chega a vellez. Entón decátaste de que estás feito un farrapo. Os personaxes que viven dentro de ti danche as costas porque non podes ofrecerlle a vida que eles queren. Caes enfermo. Tés tanta febre que súas tinta. E sentes a morte moi preto. Eu non quero rematar así. Sei que aínda teño unha historia máis que contar. Non está nas miñas páxinas, senón gravada no meu corazón. E non é unha soa, senón moitas. Porque eu nacín en 1908 na Casa Editorial de Saturnino Calleja. Viaxei a Cuba no peto dun home rico e regresei na man dun pobre emigrado galego. Coñecín o amor e o desamor, sobrevivín a unha guerra civil, alimentei soños, transmitín mensaxes, salvei e fun salvado. Eu gardei dentro de min  a cor dourada de todos os desertos, a Simbad, Alí Babá e Aladino.

Por iso che pido, miña querida Sherezade, que non marches, que agora sexas ti quen me escoite.

Porque pode que esta sexa a miña última historia.

Venta do libro electrónico AQUÍ.

Máis información:

Baía Edicións e o Grupo Illa da UDC presentan MODELOS DE LINGUA E COMPROMISO

Baía Edicións e o Grupo Illa da UDC presentan o libro Modelos de lingua e compromiso, de Xosé Manuel Sánchez Rei (editor), na Libraría Pedreira (Rúa do Home Santo, 55, Santiago de Compostela), o martes día 14 de abril ás 20:00 horas, en que intervirán, ademais do editor, Goretti Sanmartín (autora), Xosé Ramón Freixeiro (autor), María Xesús Costoia (Libraría Pedreira) e Belén López Vázquez (Directora Editorial de Baía Edicións).

Modelos de lingua e compromiso é unha reflexión sobre a necesaria vinculación entre calidade do noso idioma e a súa recuperación.

A publicación, coordinada por Xosé Manuel Sánchez Rei, dá acubillo a traballos realizados polas profesoras e polos profesores da Facultade de Filoloxía da UDC  Goretti Sanmartín Rei, Laura Tato Fontaíña, Manuel Ferreiro, Xosé Ramón Freixeiro Mato e o propio Xosé Manuel Sánchez Rei, integrantes, asemade, do Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega da UDC (http:www.illa.udc.es).

O estudo participa no debate vixente sobre o modelo lingüístico que se debe promover ou sobre se realmente ten sentido falarmos dunha “lingua de calidade”, profundando na necesaria confluencia entre o compromiso real co idioma desde as institucións públicas coa proxección dunha referencia exemplar digna de calidade para o galego.

Por iso, o propio título deste volume colectivo, Modelos de lingua e compromiso, sintetiza con acerto unha das ideas xerais contidas e matizadas en cada un dos traballos desde prismas diferentes, cal é o estreito vínculo entre a implicación coa normalización do galego en todos os ámbitos de uso e a predilección por un modelo lingüístico capaz de o estilizar e de o dignificar; dificilmente se pode pensar nunha restauración social da lingua cando o que se pretende restaurar está fortemente erosionado polo español, cando se confunde autenticidade idiomática soamente con variedades coloquiais ou cando se parece tolerar con certa normalidade, mesmo en ámbitos académicos, inquietantes doses de hibridación con aquela lingua.

Para desenvolver estes puntos de partida, preséntase unha organización das cinco contribucións que avanza do máis xenérico a cuestións máis concretas:

 • “Lingua oral, calidade da lingua e futuro do galego”, de Xosé Ramón Freixeiro Mato.
 • “A preocupación por unha lingua oral de calidade: aproximación histórica ao caso do galego nos anos finais do século XIX e nos inicios do XX”, de Xosé Manuel Sánchez Rei.
 • “Arredor da calidade da lingua no teatro da primeira metade do século XX”, de  Laura Tato Fontaíña.
 • “Eduardo Pondal á procura do verbo sublimado. Arredor das re-escrituras pondalianas”, de Manuel Ferreiro.
 • “A estética da seguranza. Lingua e transcendencia en Rosalía”, de Goretti Sanmartín Rei.
Venta do libro electrónico AQUÍ.
Diario Cultural informa da presentación do libro na A.C. Alexandre Bóveda o 28 de xaneiro de 2015 AQUÍ.
Galicia Hoxe entrevista a Xosé Manuel Sánchez Rei AQUÍ.
Galicia Confidencial informa da presentación do libro na Libraría Pedreira o 14 de abril de 2015 AQUÍ.

A AGADIC resolve as axudas a audiovisuais de contido cultural galego

Un total de trece proxectos audiovisuais distribúen os case dous millóns de euros das subvencións para producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego que convocaba o pasado mes de agosto a Axencia Galega das Industrias Culturais. En total son once longametraxes de ficción e documentais unha serie de animación e unha miniserie histórica as que reparten os fondos, que se distribúen entre 2014 e 2016. Entre os proxectos máis beneficiados nesta convocatoria, destacan a miniserie Juana de Vega e a alumna da liberdade, de Zenit Televisión, e mais a longametraxe Sicixia de Vía Láctea, con cadanseus 260.000 euros.

Fonte: Culturagalega

Loita lingüística entre a RAG e A Mesa

Un recente estudo advertía esta semana dos serios perigos aos que se enfronta o galego, con tan só un 13% dos rapaces entre 5 e 13 anos que teñen como primeira lingua o galego, fronte a máis dun 50% que usa xa como única lingua o español. E, fronte esa dura e difícil situación para o futuro da lingua, dúas entidades da relevancia da Real Academia Galega (RAG) e A Mesa pola Normalización Lingüística manteñen camiños diferentes e, mesmo enfrontados, nesa necesaria unión que precisa a lingua nestes duros momentos.

Desta volta foi o presidente da RAG, Xesús Alonso Montero, quen cargou duramente contra A Mesa e os seus procedementos. “Todos os que non pensan como eles son imbéciles e escuros”, criticou hoxe en alusión a un verso do himno de Pondal. “E non hai que chamarlle a ninguén imbécil nin escuro”, engadiu.

Por iso, insistiu na necesidade de que se empregue a “pedagoxía da persuasión”. “O galego non é do Bloque, nin de Esquerda Unida, nin dos comunistas, nin dos de dereitas. Cando os que máis din defender o galego saiban que é de todos,  será bo”, engadiu nunha entrevista na Radio Galega.

As diferencias entre a RAG e A Mesa veñen de lonxe e se agudizaron tras a elección de Alonso Montero coma presidente da Academia Galega. Desde A Mesa entenden que a militancia comunista de Alonso Montero nunha formación non nacionalista como é EU, non suscita confianza ao entender que esta formación é “españolista”. Pola súa banda, non é primeira vez que desde EU acusan á Mesa de ser o “brazo lingüístico” da UPG e de tentar “torpedear” todo o que non teña que ver coa súa “ortodoxia lingüística”.

De feito, Alonso Montero inseriu nesta estratexia do partido que dirixe Francisco Rodríguez a oposición do BNG na dedicación do Día dás Letras Galegas de 2015 a Xosé Filgueira Valverde. Neste sentido criticou o “sectarismo” e o “fanatismo” dos que criticaron dita dedicación e suliñou que “non hai biografías inmaculadas”.

Críticas á Xunta

Con todo, o presidente da RAG responsabilizou da actual situación do galego ao Goberno galego. “Quen máis responsabilidade ten é a Xunta”. “Debería facer un pronunciamento público, desde as máis altas autoridades, sobre a enquisa do coñecemento e uso do galego elaborada polo Instituto Galego de Estatística (IGE)”, indicou.

Por iso, fixo un chamamento aos “axentes a favor do idioma” para “empezar a actuar” porque, mantivo, “a cultura debería ser a columna vertebral do país”.

Fonte: Galicia Confidencial

María Solar faise co premio Lazarillo

Os Premios Lazarillo 2014 son convocados pola Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil (OEPLI), en dúas modalidades: álbum ilustrado e creación literaria. A escritora e xornalista galega María Solar foi premiada na categoría Creación Literaria polo seu libro “O meu pesadelo favorito”, e impúxose a obras escritas en calquera das outras linguas do Estado. O premio consiste en 3.000 euros.

Fonte: Culturagalega

A consellería de Cultura e Educación programa para decembro no CGAC diversas actividades

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria programa no Centro Galego de Arte Contemporánea, CGAC, un conxunto de actividades dirixidas a diferentes públicos arredor das artistas emerxentes, o cinema documental, a música contemporánea, talleres creativos para cativos e un mercado de nadal, que se desenvolverán ao longo do mes de decembro.

A partires do 2 de decembro o CGAC acolle o proxecto de visualización de novas creadoras ‘ARTISTAS’. A proposta busca impulsar a traxectoria das mulleres recén tituladas en Belas Artes e en Ciencias da Comunicación da Universidade de Vigo. Un total de 32 creadoras emerxentes foron seleccionadas para ilustrar unha colección de postais coa intención de ofrecerlles a posibilidade de abrirse camiño no mundo da arte, maioritariamente masculino. Ademais de no CGAC, as postais serán distribuídas gratuitamente no MARCO e nas facultades dos tres campus da Universidade de Vigo.

‘O Documental do mes’ é unha iniciativa da produtora Parallel 40 que ten como obxectivo achegar o xénero documental ao maior número de espectadores posibles e incrementar a presenza do documental europeo nas pantallas cinematográficas. O proxecto inclúe a estrea dun filme documental de calidade, de temática e procedencia diversa unha vez ao mes en múltiples espazos do mundo.

Cine

Doutra banda, neste mes de decembro, o CGAC programa as dúas derradeiras películas do ciclo. O martes 9 – xunto con outras 40 salas de diferentes cidades españolas e do contexto internacional- exhibirase o filme ‘Master of the Universe (Confesións dun banqueiro)’ dirixido polo alemán Marc Bauder. Ademais, como peche especial do ciclo, o xoves 11 proxectarase a película de animación ‘Approved for Adoption’ de Jung Henin e Laurent Boileau.

Ciclo ‘Música e Arte’

O 16 de decembro ás 20,30 h terá lugar o derradeiro concerto do ciclo ‘Música e arte. Correspondencias sonoras’ do ano 2014 organizado polo CGAC. A ensemble contemporánea galega Vertixe Sonora tomará como referencia a exposición ‘A orde das primeiras cousas’ do artista Carlos León. O concerto ofrecerá catro estreas absolutas a cargo de Lou Michelle (Estados Unidos, 1975), Andrés Nuño de Buen (México, 1988), Santiago Quintáns (España, 1975) e Stefan Beyer (Alemaña, 1981).

Ás 20,00 h, en colaboración co Ateneo de Santiago e a Universidade compostelá, haberá un encontro previo ao concerto no que o director artístico do ciclo Ramón Souto e os compositores explicarán as pezas musicais e o seu proceso creativo.

Feira Creativa

A fin de semana do 20 e 21 de decembro, o CGAC acolle o proxecto do ‘Mercado da Estrela’. Nesta terceira edición da feira creativa amosarase o traballo de artesáns, produtores e emprendedores que darán a coñecer as súas coleccións de ilustración, moda, bixutería, complementos, fotografía, bonecos, decoración, obxectos para o fogar, papelería, adornos de Nadal, produtos enogastronómicos e agroalimentarios e postos solidarios.

O mercado complementarase con obradoiros lúdicos e interxeneracionais e un servizo de gardería- ludoteca para os cativos. As xornadas estarán amenizadas por bandas musicais que presentarán os seus últimos traballos.

Talleres de Nadal gratuítos

Este Nadal o CGAC presenta dous talleres impartidos polos artistas Xesús Carballido e Rebeca Mariño dirixidos a nenos e nenas de entre 4 e 9 anos. Os participantes poderán xogar, coñecer, comunicarse e mergullarse nos procesos creativos a través de linguaxes, soportes, técnicas e conceptos propios da arte máis actual.

Os días 22 e 23 de decembro Xesús Carballido impartirá o taller ‘Cativarte’ para nenos e nenas de 4 a 6 anos. O artista propón crear a partir dos materiais cotiáns que os pequenos teñan na casa. Traballarán cos seus propios xoguetes rotos, con contos vellos ou con esas outras cousas que adoitamos tirar ao lixo ou gardar eternamente para usalas nalgún momento (chaves, abelorios, clips, botóns…). Con esa materia prima tan especial crearán un cadro tridimensional persoal mesturando diversas técnicas artísticas como o debuxo, a pintura, a colaxe e a ensamblaxe.

Os das 29 e 30 4 a 6 anos. ías 29 e 30 de decembro Rebeca Mariño desenvolverá un taller vinculado ao cinema para nenos e nenas de 7 a 9 anos titulado ‘Teutropo’. Neste obradoiro os participantes achegaranse á imaxe en movemento mediante o deseño de diferentes xoguetes ópticos. A través do debuxo, da fotografía e do uso do corpo como modelo crearán fotogramas para os seus enxeñosos aparellos. Construirán traumatropos, zootropos e os seus propios tropos. Os talleres son gratuítos e terán un horario de 11,00 a 13,00 h.

As solicitudes de inscrición poderán presentarse a partir do 1 de decembro enviando unha mensaxe de correo electrónico a cgac.educacion@xunta.es no que se indique o nome completo e idade dos nenos e nenas participantes, o número de teléfono, o enderezo de correo electrónico, e o nome do taller no que desexan inscribirse. Poderase inscribir un máximo de dous participantes mediante cada solicitude.

Fonte: Xunta. Foto

‘A Esmorga’ revive da man de Ignacio Vilar

Tres personaxes marxinais que entran nunha espiral de violencia e alcol deambulan pola ruta de A Esmorga, a novela máis popular e lida de Eduardo Blanco Amor, que onte se recreou en Ourense tras a estrea da película que metaforiza ese mundo sórdido.

No marco dunha ruta literaria sobre a novela do insigne escritor, o director da película, que foi presentada o sábado no Festival de Cine Internacional de Ourense, Ignacio Vilar, e un dos actores, Antonio Durán Morris, seguiron os pasos realizados naquelas fatídicas 24 horas por Cibrán, Bocas e Milhomes, os tres personaxes centrais da historia, nunha xornada chuviosa propia da película.

Diferentes escenas da obra de Blanco Amor sobre a noite vivida por estes tres personaxes foron explicados polo guía, nunha historia que comeza co relato de Cibrán o Castizo ante o xuíz sobre as vinte e catro horas de bebedeira que pasou xunto a Milhomes e Bocas, nas que crearon problemas na localidade de Auria, trasposición literaria de Ourense.

Así, seguindo os seus pasos, o equipo percorreu os lugares emblemáticos da narración, como a taberna da tía Esquilacha, a ponte das Burgas, baixo o cal se refuxiaron da choiva e onde se situaba o muro da casa dos Andrade, ata as augas termais ou a Praza do Corrixidor.

Esta adaptación da novela de Eduardo Blanco Amor, escrita en 1959 e considerada unha das obras cumes da literatura galega, deu o pistoletazo de saída á XIX edición do festival, coa exhibición da película, que hoxe tivo continuidade con esta xira polas rúas ourensás.

O realizador galego, Ignacio Vilar, que estivo presente na visita, sinalou que o obxectivo desta adaptación era “respectar todo o que se puidese a ruta da novela”, seguindo os pasos que imaxinou por Blanco Amor, “coa sorte de que a ruta está intacta”, salvo pequenas excepcións, incluída o nome das rúas citadas por Blanco Amor.

Os espazos xeográficos que percorren os protagonistas, nos que se poden ver unhas placas cos fragmentos das obras, sitúanse no que entón era o Ourense suburbial, entrando na parte hidalga e burguesa de forma ocasional.

Vilar resaltou que se respectaron “o 80 por cento” das localizacións que menta Blanco Amor e agregou que as principais dificultades foron algúns interiores, como o pazo dos Andrade.

Tras meses de duro traballo, a película abriu onte o Festival de Cine Internacional de Ourense antes da súa estrea o próximo día 21 nas salas galegas.

Pasados os nervios iniciais de presentar a película na terra onde está ambientada, sinalou que o obxectivo é achegar este filme ao público de Galicia, para seguir o seu percorrido polas salas nacionais e internacionais, neste caso, a través festivais.

Precisamente, esta mesma semana o director de A Esmorga reivindicou a presenza desta película en lingua galega tamén “nas salas comerciais”, para o que pediu a implicación dos espectadores á hora de encher as salas, a fin de manter o filme nos circuítos comerciais.

Fonte: Galiciaé

Baía deséxavos que pasedes un BO DÍA DA BIBLIOTECA

O 24 de outubro é unha data sinalada no calendario de todas as bibliotecas pois desde os anos 90 celébrase o DÍA DA BIBLIOTECA, a instancias da Asociación Española de Amigos del Libro Infantil, e en recoñecemento ao labor que exercen todos os bibliotecarios, todas as bibliotecarias, a prol da lectura, da educación e da cultura.

Na imaxe, rapazas (previamente preparadas) do CPI Manuel Suárez Marquier, de O Rosal, imparten unha sesión de “formación de usuarios” aos seus compañeiros e compañeiras. Un exemplo da vida que ferve nas bibliotecas escolares ao longo do curso, grazas ao esforzo das comunidades educativas que as fan posibles, e como resultado dun programa da administración educativa que pon o enfoque nas necesidades do alumnado en materia de lectura, de información e de aprendizaxe.

Nesta data, e diante dos momentos de cambios que sofren as bibliotecas, pode ser útil volver aos principios e lembrar ao matemático e bibliotecario hindú, Shiyali Ramamrita Ranganathan, quen en 1931 enunciou “as 5 leis da biblioteconomía”:

 1. Os libros están para usarse.
 2. A cada lector o seu libro.
 3. A cada libro o seu lector.
 4. Hai que aforrar tempo ao lector.
 5. A biblioteca é un organismo en crecemento.

Que non lle falten libros ao noso alumnado, que teñan tempos e oportunidades para usalos, que cada rapaz, cada rapaza, atope o libro (ou á persoa) que o vincule á lectura “de por vida”, e que as nosas bibliotecas escolares sigan vivas e sigan a desenvolverse en todos e cada un dos centros educativos de Galicia.

Fonte: Xunta