Entradas

Material didáctico

LIBRO ELECTRÓNICO 1º TEMA DE SOCIAIS DE 2º DA ESO

Descarga do contido

– FÍSICA E QUÍMICA. 1º DE BACHARELATO
Programación didáctica 2008

– QUÍMICA 2º DE BACHARELATO
Programación didáctica 2009

– FÍSICA 2º DE BACHARELATO
Programación didáctica 2009

– ECONOMÍA 1º BACHARELATO
Programación didáctica 2004

– ECONOMÍA DA EMPRESA 2º BACHARELATO
Programación didáctica 2009

– GALICIA CC. SS. XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º BACHARELATO
Programación didáctica 2003

– HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHARELATO
Programación didáctica 2008

– HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHARELATO
Programación didáctica 2009

– GREGO 1º E 2º BACHARELATO
Programación didáctica 2007

– EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 1º E 3º ESO
Programación didáctica

– PROXECTO CURRICULAR MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS
Programación didáctica

Libro electrónico do alumnado de Sociais de 2º da ESO

Baía Edicións, pioneira entre as editoriais de ámbito galego no desenvolvemento do libro de texto virtual, dentro da integración plena das TIC na práctica educativa en Galicia, presenta o 1º Tema de SOCIAIS de 2º da ESO.

Co inicio do curso, Baía Edicións poñerá á disposición da comunidade educativa o libro electrónico do alumnado.

Descarga o primeiro tema do libro de Sociais de 2º da ESO desde AQUÍ!