Artigos

A UE está revisando a normativa europea en relación á Propiedade Intelectual e os dereitos de autor en Internet

A Unión Europea está recabando información co obxectivo de revisar a normativa europea en relación á Propiedade Intelectual e os dereitos de autor en Internet. Actualizar o marco normativo existente ao panorama cambiante que veñen abrindo os avances tecnolóxicos é, segundo a nota difundida por CEDRO, o eixo da consulta. Co fin de ter en conta a opinión da cidadanía, a Comisión Europea vén de abrir unha  consulta pública na que a entidade de dereitos española tamén participou.

Ata o día  5 de marzo, gobernos, titulares de dereitos, organizacións relacionadas coa propiedade intelectural e autoridades públicas poderán enviar as súas peticións e suxerencias.

Fonte: AGE

O anteproxecto de Lei de Propiedade Intelectual elimina os dereitos de autoría do libro educativo

O presidente de CEDRO, Pedro de Andrés, asegura nunha entrevista realizada para blog da entidade, que o anteproxecto de Lei de Propiedade Intelectual acaba cos dereitos de autoría para os libros educativos, pois non se contempla a compensación de autores e editores, asegurando que supón unha expropiación.

Os autores e editores recibirán  xa un 70% menos durante este ano e as actividades de CEDRO quedaron reducidas á mínima expresión, explica  De Andrés, afirmando que a situación actual supón unha clara discriminación dos autores e editores españois en relación aos doutros países do entorno, onde dispoñen de fortes sistemas de propiedade intelectural. Esta realidade tamén vai afectar á sociedade no seu conxunto pola merma da creación, a renovación e a innovación.

Fonte: AGE