Artigos

A USC é unha das institucións docentes públicas que ofrecen unha información “máis transparente” na súa páxina web

A Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, a Universidade de Xaén e a Universidade de Santiago de Compostela son as institucións docentes públicas que ofrecen unha información “máis transparente” nas súas respectivas páxinas web.

Así se desprende do primeiro informe de avaliación da información achegada nas páxinas web das 50 principais universidades públicas españolas, publicado pola Fundación Compromiso e Transparencia.

O estudo “Exame de transparencia” ofrece uns resultados globais positivos: máis da metade das universidades analizadas (66%) aproban a avaliación, aínda que se percibe unha ampla marxe de mellora en áreas relativas ao claustro, aos resultados ou á información económica.

Conscientes da importancia de comunicar a través da web, o 100% das universidades publica a súa oferta de títulos, o 98% a información sobre axudas e bolsas e o 96% establece na web sistemas de comunicación co alumnado.

Na área de recursos humanos, unha ampla porcentaxe de universidades (82%) proporcionan información sobre as diferentes categorías do persoal contratado.


Publicación de contas

Con todo, tan só 17 universidades (34%) dan información sobre as bandas salariais, só o 12% ofrece datos sobre a formación e méritos do claustro, fai referencia á nacionalidade dos seus docentes (4%) ou publican o número de solicitudes de matrículas que recibiron (0%).

Outro dos aspectos ao que as institucións docentes deberían prestar maior atención, segundo o informe, é á publicación da súa misión e visión (44% de cumprimento) e do seu plan estratéxico (50%).

A súa ausencia, segundo o estudo, pode denotar unha carencia de foco estratéxico e da debilidade dos seus órganos -Consellos de Goberno e Consello Social-, aos que corresponden principalmente esta función.

A área de resultados é unha das máis débiles desde o punto de vista da comunicación e as universidades destacan polo esforzo que fan publicando información sobre os resultados da súa actividade investigadora (86% da mostra publícao), pero só un 40% especifica o número de alumnos estranxeiros que elixen o seu centro para cursar os seus estudos.

Só o 36% fai referencia ao impacto da súa actividade docente; un 26% á satisfacción do alumnado coa publicación dos resultados das enquisas realizadas, e tan só o 6% comunica na súa páxina web as posicións que ocupan no distintos ranking de universidades.

Finalmente e como noutros sectores, as universidades proporcionan moi pouca información económica relevante. Aínda que a maioría delas (88%) publica o orzamento, cando se trata de render contas proporcionando algunha información máis cualitativa, como poden ser os estados financeiros (22%), a memoria das contas xerais (22%) ou o informe de auditoría externa (14%), a porcentaxe de cumprimento é significativamente menor.

Fonte: Galiciaé

A USC conta cun centro que promove e apoia a diversidade das culturas do mundo

CampUSCulturae é unha aposta da Universidade de Santiago polas culturas do mundo, pola diversidade e o pluralismo cultural. O centro susténtase en catro piares: Biblioteca Internacional especializada en Literatura Infantil e Xuvenil, o Museo Internacional da Ilustración, o Centro da InterCulturalidade  e Centro Internacional da Creatividade.

Os catro piares

O Museo Internacional da Ilustración manterá unha colección permanente da obra dos autores ilustradores de todo o mundo, realizará exposicións itinerantes e temporais e organizará obradoiros formativos. A institución tamén contará cun Museo virtual, un espazo de experimentación interactiva coa arte. O Centro da Interculturalidade funcionará como un banco de ideas e tempo, espazo on line para o intercambio de experiencias e proxectos sobre multiculturalidade. Este espazo contará con outros instrumentos de traballo como IRE.net, para intercambio de recursos en rede entre distintas comunidades virtuais. Os promotores deseñaron un plan (ADAN) que traballará para asociar a Diferenza á Normalidade e que se implicará na integración na cultura de persoas con necesidades especiais.

CampUSCulturae tamén contará con medios de comunicación, a Radio TV campUSCCulturae, canle on line sobre diversidade cultural. O Centro Internacional de Creatividade pretende ser unha plataforma entre linguaxes infantís e a arte contemporánea, un espazo de creación músico-literaria e un laboratorio de autoedición e de libros únicos e de artista.

Ilustramundos

O centro organizou no mes de febreiro a exposición Ilustramundos, mostra que estivo exposta no Pazo de Fonseca e na que participaron ilustradores de recoñecido prestixio internacional. Tamén organizou o congreso ‘Ilustrando a diversidade’, encontro no que participaron 150 expertos e investigadores de nove países europeos e americanos para explorar as posibilidades da ilustración como canle para a diversidade, a interculturalidade e o pluralismo.

Á fronte deste proxecto está Xosé A. Neira Cruz, profesor da Facultade de CC da Comunicación da USC, escritor, xornalista e promotor de proxectos culturais.

Fonte: AGE

A USC é a primeira universidade de España en matemáticas

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) alcanza a primeira posición en España dos centros académicos en matemáticas e figura nas dez mellores en catro de doce ámbitos científicos, segundo unha clasificación da Universidade de Granada.

“Das 37 disciplinas científicas que se analizan no ranking, en 3 delas a USC logra situarse no top cinco nacional”, segundo un comunicado divulgado polos autores desa clasificación.

Engade que a USC sitúase nunha terceira posición en odontoloxía e cuarta en Farmacia e Toxicoloxía, e en Ciencia Política. Así mesmo, destaca a sexta posición que ocupa na disciplina científica de Bioquímica, Bioloxía Celular e Molecular.

Fonte: Galiciaé