Un fondo económico avalará á industria cultural catalá

Disporía nos próximos anos de ata 20 millóns de euros.

Un fondo de garantía que disporía nos próximos anos de ata 20 millóns de euros, impulsado desde a Generalitat, servirá de aval á industria cultural catalá para financiar os seus proxectos, explicou o conseller de Cultura, Ferran Mascarell.

Este fondo de garantía, ao que este ano se achegarán 2,5 millóns de euros, e que nos próximos anos podería acumular entre 10 e 20 millóns, é «unha das novas fórmulas que a Generalitat expón para os próximos anos, que servirá para garantir o despregamento de iniciativas culturais».

«Ter unha garantía de 20 millóns pode xerar aproximadamente uns 200 millóns de actividade» no ámbito da cultura, ha exemplificado o conseller.

Ferran Mascarell recorda que «o sistema cultural catalán e o conxunto das políticas públicas en España estiveron orientadas desde hai anos só cara á subvención e ese modelo, debido á crise, acabouse», aínda que, engade Mascarell, «nos próximos anos manteranse as subvencións, por máis que o sector cultural non é dos máis subvencionados».

Ademais do fondo de garantía e das subvencións, o sistema cultural disporá, engade Mascarell, dos denominados «fondos reintegrables», que se retornan en parte cos recursos recadados polos beneficiarios dos mesmos; e de «fondos de capital risco que servirán para despregar iniciativas culturais».

Fonte: La Voz de Galicia