Ensaio

 1. O silencio dos deuses

  12,00€

  En tempos do ascenso imparable das tecnoloxías da comunicación, nas que, fronte as súas vantaxes, descubrimos a coroza en que nos pechan empobrecéndonos e empobrecendo o mundo...

  Máis información
 2. A nosa terra é nosa! A xeira das Irmandades da Fala (1916-1931)

  29,50€

  A presente monografía ve lume para intentar ofrecer unha descrición fiel e detallada da traxectoria, actividades,  publicacións, campañas, iniciativas, debates e conflitos que foron balizando o desenvolvemento desta entidade, unanimemente considerada pola historiografía como punto de arranque do nacionalismo galego contemporáneo.

  Venda do libro electrónico AQUÍ.

  Máis información
 3. A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n' O Gaiteiro de Lugo

  12,95€

  As páxinas que veñen a seguir deben ser vistas como un contributo ao mellor coñecemento da nosa historia cultural, literaria e mesmo lingüística, ben como unha tentativa de esclarecer un problema autorial a respecto duns textos concretos, e de ningún modo como un ataque a ninguén nin como un posicionamento persoal a respecto de que autora ou autor é máis merecente do recoñecemento social.

  Venda do libro electrónico AQUÍ.

  Máis información
 4. Modelos de lingua e compromiso

  9,90€

  O estudo participa no debate vixente sobre o modelo lingüístico que se debe promocionar ou sobre se realmente ten sentido falarmos dunha "lingua de calidade"  profundando na necesaria confluencia entre o compromiso real co idioma desde as institucións públicas coa proxección dunha referencia exemplar digan de calidade para o galego.

  Venda do libro electrónico AQUÍ.

  Máis información
 5. María Barbeito. Unha vida ao servizo da escola e dos escolares (1880-1970)

  23,80€

  María Barbeito precisaba dun estudo histórico-biográfico, un texto con contexto, elaborado entre a historia social, a microhistoria e a historia cultural. Aquí está. Con soltura na escrita, cos detalles queridos á historia local, coa estrutura dunha coidada monografía, para mostrarnos o perfil dunha destacada educadora.

  Máis información
 6. As crebas. Outro xeito de andar ao mar

  9,00€

  Como explica o seu autor na introdución do mesmo: “Penso que hoxe o termo creba é ben coñecido. Moito contribuíu a isto a película Os Crebinsky, pero tamén a literatura feita nos últimos dez anos. Gustaríame que este libro axudase a mellor comprender o que son e que significan as crebas, xa que hai nelas fascinación e misterio. O que segue non esgota o tema. A creba sempre é sorpresa, andar a elas é camiñar na procura do inesperado e nós, os crebeiros de hoxe e de mañá, seguiremos peiteando os areais, remexendo nos coídos, penetrando nas furnas, á procura dunha curiosidade ou dun soño".

  Máis información
 7. As mulleres na Filosofía

  15,00€

  A presente obra pretende tratar os dous aspectos implícitos na ambigüidade do seu título: as mulleres como obxecto e como suxeito do pensamento.

  Máis información
 8. Outro mundo é posíbel: O reino da necesidade de Vandana Shiva

  9,00€

  Unha das mellores vías en tanto que abrangue ambas as dúas posibilidades, ao meu entender, é a que ofrece o pensamento e a práctica ecofeminista de Vandana Shiva, de aí que comece por subliñar que é un acerto a publicación dun libro como este de Anna Cervera que contribúa a que se divulgue e discuta a obra dunha das mulleres máis activas.

  Máis información
 9. Xeografía real e mítica das augas de Galicia

  15,00€

  A contemplación do acuático leva á sensación do líquido, e a auga e as súas manifestacións van ser protagonistas da obra. Nela están recollidos símbolos universalmente compartidos, sobradamente do amor espiritual e carnal e outros aspectos que dan sentido ao título deste limiar que tamén marca un límite e unha porta franca para acceder ao coñecemento importante que aquí está presente.

  Máis información
 10. As mulleres nas Matemáticas

  15,00€

  Este libro tenta achegar as mulleres e as Matemáticas a calquera que teña curiosidade, pero está especialmente pensado para que sexa accesible ás estudantes e aos estudantes de Secundaria.

  Máis información