Máis vistas

O abc do clima

REF.:978-84-87674-88-4
3,00€

Dispoñibilidade: Dispoñible

Details:

Preténdese que o leitor ou leitora, non especialista, poida obter unha idea xeral sobre as bases físicas que definen e inflúen no clima. Con elas poderá facer a súa propia análise sobre noticias e comentarios que cada día se escoitan sobre este interesante tema.

Información adicional

Ano 1996
Nº de páxinas 64
ISBN 978-84-87674-88-4
Autoría Tello León, Manuel J.

Details

O tema que se aborda neste libro é de interese xeral. Todos falan do clima, óense discusións sobre o cambio climático no café, na televisión e entre os ecoloxistas. Existe cada vez unha maior conciencia social sobre os problemas relacionados coa ecoloxía, equilibrios de sistemas e especies, impacto ambiental dos sistemas produtivos, preservación da natureza etc. Un elemento común a todos eles é o clima. Nas páxinas que seguen preténdese que o leitor ou leitora, non especialista, poida obter unha idea xeral sobre as bases físicas que definen e inflúen no clima. Con elas poderá facer a súa propia análise sobre noticias e comentarios que cada día se escoitan sobre este interesante tema.