Bioloxía e Xeoloxía

  1. Xeoloxía 2.º Bach.

    22,82€

    O texto organízase en 4 unidades didácticas. Cada unidade consta de tres temas que se inician cunha breve introdución, seguida dos contidos específicos e finalizan con cuestións e exercicios. Ao final de cada unidade proponse a lectura e comentario de textos relacionados coa Historia da Xeoloxía e outras actividades de aplicación.

    Máis información