Educación Plástica e Visual

 1. Educación Plástica e Visual 1.º ESO

  29,00€

  Este libro mostra diversos tipos de experiencias artísticas, técnicas ou manipulativas relacionadas coa imaxe. Están integradas nun conxunto deseñado de tal xeito que abrangue a totalidade dos obxectivos correspondentes ao primeiro ciclo de ESO.

  Máis información
 2. Educación Plástica e Visual 3.º ESO

  29,00€

  Con este libro preténdese que o alumnado chegue a apreciar o feito artístico, a aplicar correctamente diversas técnicas e a desenvolver destrezas que favorezan e amplíen a capacidade expresiva.

  Máis información