Física e Química

 1. Química 2.º Bach. LOMCE

  34,35€

  O texto de Química que segue a continuación, dirixido ao alumnado de Segundo de Bacharelato, resulta da revisión e modificación de edicións anteriores segundo o Decreto 86/2015 do 25 de xuño que estabelece o Currículo do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia dentro do marco da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (LOMCE) que modifica certos aspectos da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio.

   
  Máis información
 2. Física 2º Bach

  37,00€

  Despois do parón dos últimos anos para testear, revisar, corrixir e reformular a forma de presentar a materia ao alumnado, Vicente Fernández Fernández entréganos de novo o seu proxecto de libro de texto para traballar con eficacia nas aulas de Física de 2º Bach.

  Todos os recursos incluídos neste libros e os seus complementos na Aula Virtual, teñen comprobada a súa efectividade para a tarefa de ensino dunha materia moitas veces difícil para o alumnado, polo que consideramos serán eficaces para os obxectivos de nivel requeridos nunha etapa de preparación e achegamento a estudos superiores.

  Máis información