Máis vistas

Lingua galega e Literatura 2.º Bach. LOMCE

REF.:978-84-9995-197-3
37,45€

Dispoñibilidade: Dispoñible

Details:

Os contidos do presente libro diferéncianse en nove bloques, a cada un dos cales, para a súa mellor e máis rápida identificación, asignamos unha cor: Fonética e Fonoloxía, Gramática do texto, Historia da lingua, Lexicoloxía, Lingua e sociedade, Literatura, Reforzo gramatical, Semántica e Sintaxe.

Información adicional

Ano 2013
Nº de páxinas 430
ISBN 978-84-9995-197-3
Autoría González Avión, Isabel e Ínsua López, Emilio Xosé

Details

Os contidos do presente libro diferéncianse en nove bloques, a cada un dos cales, para a súa mellor e máis rápida identificación, asignamos unha cor: Fonética e Fonoloxía, Gramática do texto, Historia da lingua, Lexicoloxía, Lingua e sociedade, Literatura, Reforzo gramatical, Semántica e Sintaxe.

MATERIAIS DA AULA VIRTUAL