Xeografía e Historia

 1. Xeografía e Historia 2.º ESO LOMCE

  32,24€

  O proxecto de Xeografía e Historia de 2º ESO está totalmente renovado para adaptarse ao novo currículo,  modificacións que afectan tamén aos recursos complementarios e non só no propio libro en papel do alumnado.

  Máis información
 2. Xeografía e Historia 4.º ESO LOMCE

  32,24€

  O libro de Xeografía e Historia de 4º ESO organízase unicamente en 9 unidades nas que, sen deixarmos de atender a aprendizaxe por competencias, cobra maior peso a carga conceptual, ao tratarse dun curso a medio camiñño entre ESO e Bacharelato e que prepara para as probas de obtención do título correspondente.

  Máis información