Historia da Filosofía 2º Bach.
Historia da Filosofía 2º Bach.

Historia da Filosofía 2º Bach.

Martínez Quintanar, Miguel Ángel
978-84-9995-432-5
48,00 €
IVA incluido

Baía Edicións presenta o texto de Historia da Filosofía 2.º Bacharelato, adaptado ao Decreto 157/2022, de 15 de setembro, polo que se estabelece a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Mantemos a mesma secuencia de contidos que no currículo oficial, 18 temas organizados en 3 bloques, para facilitar o traballo administrativo de adaptación ás programacións PROENS. 

Cada tema segue o mesmo esquema para facilitar a orga-nización do traballo nas aulas, de modo que: 

  • Empeza con unha obra de arte e texto para comentar, que permite situarse mentalmente e de forma intuitiva no contido do tema. 
  • Continúa co desenvolvemento teórico, que se combina con brevísismas biografías á marxe das filósofas en cuestión. 
  • Proponse de novo outra lámina e texto para facer un comentario guiado
  • Remata cunha proposta de elaboración dun proxecto, que pode consistir na crítica dun concepto ou feito, ou a creación dun texto filosófico propio. 
  • A maiores propoñemos unha serie de textos (na Aula virtual e no libro, os menos) por se alguén prefire usalos como complemento ou como base teórica da unidade. 

Trátase de poñer á vosa disposición ferramentas para usar con liberdade e flexibilidade segundo os propios criterios pedagóxicos, facilitando un uso non dogmático do libro de texto.

Ano: 2023
Nº de páxinas: 502
ISBN: 9788499954325

 

Cada tema segue o mesmo esquema para facilitar a organización do traballo nas aulas, de modo que:

• Empeza con unha obra de arte e texto para comentar, que permite situarse mentalmente e de forma intuitiva no contido do tema.

• Continúa co desenvolvemento teórico, que se combina con brevísismas biografías á marxe das filósofas en cuestión.

• Proponse de novo outra lámina e texto para facer un comentario guiado.

• Remata cunha proposta de elaboración dun proxecto, que pode consistir na crítica dun concepto ou feito, ou a creación dun texto filosófico propio.

• A maiores propoñemos unha serie de textos (na Aula virtual e no libro, os menos) por se alguén prefire usalos como complemento ou como base teórica da unidade.

Trátase de poñer á vosa disposición ferramentas para usar con liberdade e flexibilidade segundo os propios criterio pedagóxicos, facilitando un uso non dogmático do libro de texto.

Organización dos contidos:

Bloque 1. Da orixe da filosofía en Grecia até o fin da antigüidade

Tema 1. O xurdimento da filosofía occidental en Grecia: o paso do mito ao logos.

Tema 2. O século V, o esplendor de Atenas.

Tema 3. Platón.

Tema 4. Aristóteles.

Tema 5. A época helenística.

Bloque 2. Da Idade Media á modernidade europea

Tema 6. A asimilación do pensamento grego pola filosofía cristiá. Etapas de cuestións fundamentais na filosofía medieval.

Tema 7. O nacemento da modernidade europea.

Tema 8. O xiro epistemolóxico e o debate metafísico da modernidade.

Tema 9. A cuestión da orixe e fundamento da sociedade e o poder na modernidade.

Tema 10. A Ilustración como cumio da modernidade.

Tema 11. Inmanuel Kant.

Bloque 3. Da modernidade á posmodernidade

Tema 12. O cuestionamento do proxecto político da Ilustración desde o século XIX á actualidade.  

Tema 13. A creba do pensamento filosófico occidental.

Tema 14. O xiro lingüístico na análise dos problemas filosóficos. Wittgenstein e a filosofía analítica.

Tema 15. O existencialismo.

Tema 16. O pensamento feminista desde a Ilustración.

Tema 17. A filosofía española no século XX: do raciovitalismo de Ortega y Gasset á razón poética de María Zambrano.

Tema 18. O pensamento galego no século XX.

Tamén che podería gustar

1 produto máis na mesma categoría:

O produto engadiu a lista de desexos

Utilizamos cookies propias e de terceiros con finalidades analíticas. Podes aceptar todas as cookies pulsando o botón “Aceptar”. Para máis información podes visitar a nosa política de cookies.