Química 2º Bach.
Química 2º Bach.

Química 2º Bach.

Domínguez Real, Manuela
978-84-9995-429-5
40,00 €
IVA incluido

Baía Edicións presenta o texto de Química 2.º de Bacharelato, resultado da revisión e modificación de edicións anteriores, tendo en conta o Decreto 157/2022, de 15 de setembro, que regula o currículo do bacharelato en Galicia.

Os contidos organízanse en nove temas referidos aos catro bloques que define o currículo: Destrezas básicas, Ligazón química e estrutura da materia, Reaccións químicas e Química orgánica. En cada tema faise o desenvolvemento teórico acompañado dunha serie de Exercicios resoltos que pretenden servir de guía e axuda ao alumnado para conseguir os obxectivos.

Ao final de cada tema formúlase unha serie de Actividades propostas sobre situacións problemáticas a resolver partindo dos saberes adquiridos. Levan indicada a solución numérica para facilitar o traballo autónomo e fomentar a competencia de aprender a aprender.

Complétase cunha revisión do estudado nas Actividades de repaso, coas solucións numéricas. Estas recollen todas as cuestións e problemas que se propuxeron nas PAU e ABAU de Galicia entre os anos 2003 e 2022.

As Prácticas de laboratorio axudan a afondar en certos coñecementos e a conseguir habilidades experimentais, que completan as Destrezas básicas da química.

Tamén propoñemos Actividades TIC, a realizar en grupo ou individualmente, baseadas na realización de pequenos proxectos de investigación, empregando as tecnoloxías de información e da comunicación como ferramenta. Permiten visibilizar as aplicacións da química á vida e a relación con outros campos de coñecemento.

Completan o texto os Mapas conceptuais de cada tema e un Apéndice coas principais cons tantes físicas e químicas e a táboa periódica.

Ano: 2023
Nº de páxinas: 384
ISBN: 978-84-9995-429-5

MATERIAIS DA AULA VIRTUAL

 

1 produto máis na mesma categoría:

O produto engadiu a lista de desexos

Utilizamos cookies propias e de terceiros con finalidades analíticas. Podes aceptar todas as cookies pulsando o botón “Aceptar”. Para máis información podes visitar a nosa política de cookies.