Galicia contará cun Arquivo Dixital único para todas as administracións públicas grazas ao Proxecto ARPAD

Na mañá deste 4 de novembro tiña lugar a reunión de lanzamento do Proxecto ARPAD, un Arquivo Dixital para Galicia, que contribuirá á conservación e difusión do patrimonio documental conxunto, á habilitación de servizos dixitais e á eliminación do papel nas relacións administrativas da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Ao encontro asistían o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda e a directora da Axencia para Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira, líder da iniciativa. Cómpre dicir que no Proxecto ARPAD participan sete socios, amais de AMTEGA.

Así, interveñen a Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; a Dirección Xeral de Administración Local da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; o Centro Informático para a Xestión Tributaria a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) da Consellería de Facenda; a Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto Miño), que integra dez concellos do norte de Portugal; o Concello de Tui e a Deputación de Pontevedra.

É preciso sinalar que esta idea se atopa inserida no Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP) e está dotada con 4,7 millóns de euros, cofinanciados nun 75% por fondos FEDER.

E que achegará este Arquivo Dixital? Pois permitirá eliminar paseniño o papel na Administración e xestionar e conservar con todas as garantías de seguridade e dispoñibilidade a documentación dixital durante todo o ciclo de vida administrativa. É chave para garantir a interconexión dos servizos coas entidades locais e coas iniciativas previstas coa Eurorrexión no marco deste proxecto. Co ARPAD reforzarase o Centro de Proceso de Datos do Gaiás como nó central de custodia de toda a información do Arquivo Dixital Integrado, desde onde se facilitarán máis de 200 procedementos administrativos, amais de emprestarlles servizos de aloxamento documental ás entidades locais galegas. Sobre este arquivo organizarase unha rede de rexistros interconectados, que permitirán a cidadáns e empresas de ambos lados da fronteira entregar documentación en calquera rexistro. O obxectivo é habilitar servizos públicos online (como a e-factura ou a plataforma electrónica tributaria) para empresas que teñan actividade comercial coas administracións de ambos lados da fronteira, e pór en marcha un proxecto piloto de Rexistro Administrativo na Eurocidade de Tui-Valença para poder estender este modelo a outros municipios fronteirizos.

Engadir que outro dos eixos de actuación do ARPAD é a creación dun Arquivo Histórico Documental, inserido no Arquivo Dixital Integrado, o cal dará acubillo aos fondos dixitalizados do patrimonio documental. Será compatible con proxectos europeos como EURPEANA (punto común de acceso aos fondos das bibliotecas, arquivos e museos de toda Europa).

Fonte: Codigocero