Os dous institutos Carlos Casares renden homenaxe ao escritor na Penzol

As fundacións Penzol e Carlos Casares organizaron unha homenaxe a Carlos Casares non décimo aniversario do pasamento do escritor. A idea inicial era reunir aos cinco centros que levan ou nome do galeguista, pero debido a problemas loxísticos só poideron acudir vos IES de Viana de Birlo e Vigo. Ou director dá biblioteca amosoulle aos alumnos a Fundación. Valentín García, secretario xeral de Normalización Linguística, recordoulle aos invitados a importancia de Carlos Casares. A Fundación Penzol cumprirá ou vindeiro ano medio século de existencia, sendo un dous principais centros de estudos galegos do mundo.

Fonte: La Voz de Galicia

Foto: Jorge Lamas