Publicada a ORDE que regula o fondo solidario de libros de texto para 3º e 5º de Ed. Primaria e en 2º e 4º de ESO

O pasado 1 de xuño sae publicada a ORDE do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/16.

Segundo a orde: “Esta consellería convocou, a través da Orde do 28 de maio de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 102, do 30 de maio), as axudas para adquirir libros de texto no curso escolar 2014/15, dirixidas ao alumnado de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial que reunisen os requisitos nela establecidos; así mesmo, puxo as bases para formar os fondos solidarios de libros de texto nos centros docentes sostidos con fondos públicos, ao delimitar no seu artigo 14.d) os supostos en que hai a obriga de devolver os libros de texto recibidos. O funcionamento destes fondos permitirá reutilizar os libros, fomentando aptitudes de respecto, bo uso e conservación dos bens comúns e favorecendo a adquisición de hábitos cívicos e de convivencia, valores que contribúen dunha forma positiva ao proceso educativo do alumnado.

En consonancia co calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de mellora da calidade educativa (LOMCE), no curso 2015/16 xestionaranse a través do fondo solidario dos centros os libros de texto dos cursos de 3º e 5º de educación primaria e os de 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria.

Ademais, no curso 2015/16 estará dispoñible a aplicación informática Fondolibros para facilitarlles aos centros docentes a xestión do fondo solidario de libros de texto.

Finalmente, á vista do importante labor desenvolvido polas ANPAS nos últimos anos vinculado á creación e ao funcionamento dos bancos de libros, e coa finalidade de potenciar a súa participación no proceso educativo e na tramitación deste procedemento, a norma prevé a posibilidade da súa colaboración na xestión do fondo solidario de libros de texto.”